ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.БЕТОН АД СкопјеOтворена постапка  набавка работи - изведба на патиштата од инвестиционо одржување во времетраење од 2 (две) години која завршува со склучување на рамковна спогодба со еден економски оператор 09-201/49 СЕДНИЦА 22.02.202101178/2021 09-201-4-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работиХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - Осигурување на воздухоплови 09-198/108 СЕДНИЦА 18.02.202100078/2021 09-198-10-2021.pdf
2021Централен регистар на РС Македонија СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги - за објавување на огласи во печатени медиуми 08-169/58 СЕДНИЦА 18.02.202101095/2021 08-169-5-2021.pdf
2021Општина Гостивар ЛУНАР ГРОУП ДОО ГостиварПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на таблети 09-162/88 СЕДНИЦА 18.02.202120106/2020 09-162-8-2021.pdf
2021ЈП Водовод и канализација Скопје ЕВРОХЕМ КРИСТИ ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) 09-173/118 СЕДНИЦА 18.02.202117686/2020 09-173-11-2021.pdf
2021Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје ЛГ ВЕСТ БАЛКАН ИНДУСТРИСКИ И МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - технички гасови (РЕК Битола) 09-181/58 СЕДНИЦА 18.02.202118156/2020 09-181-5-2021.pdf
2021Филозофски факултет - Скопје СТЕРНА ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - набавка на информатичка и видео опрема 09-187/88 СЕДНИЦА 18.02.202100249/2021 09-187-8-2021.pdf
2021Министерство за здравствоНЕТ-ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - медицинска опрема - апарати за компјутеризирана томографија за потребите на ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ КАВАДАРЦИ И ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГЕВГЕЛИЈА 08-212/48 СЕДНИЦА 18.02.202116078/2020 08-212-4-2021.pdf
2021Државна видеолотарија на Република МакедонијаСКРИН ПРИНТ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на репрезентативни материјали за маркетинг цели 08-180/68 СЕДНИЦА 18.02.202119776/2020 08-180-6-2021.pdf
2021Општина ЧаирСТЕРНА ДОО СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Изнајмување на фотокопирни апарати 09-191/118 СЕДНИЦА 18.02.202118244/2020 09-191-11-2021.pdf
2021ЕЛС НовациАВТОКОМЕРЦ ИЛКО ДОО БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Набавка на гориво за службените возила на општина Новаци 09-195/78 СЕДНИЦА 18.02.202100315/2021 09-195-7-2021.pdf
2021ЈКП СарајАРИДА ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Специјално Возило за отпушување и чистење на канализација 09-205/138 СЕДНИЦА 18.02.202118900/2020 09-205-13-2021.pdf
2021АД ЕСМ СкопјеЕУРОАВТО Дарко Новески и др. ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Масло турбинско (Енергетика) 09-220/58 СЕДНИЦА 18.02.202120040/2020 09-220-5-2021.pdf
2021ЈП Водовод и канализација СкопјеСТЕНСО-МАК ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Лични заштитни средства (ХТЗ опрема)09-164/208 СЕДНИЦА 18.02.202117686/2020 09-164-20-2021.pdf
2021Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, СкопјеМАРКАНТ ДОО Ваљево Р.СрбијаOтворена постапка  набавка на стоки - Шини и резервни делови за шини на транспортери (РЕК Битола) 09-170/78 СЕДНИЦА 18.02.202108809/2020 09-170-7-2021.pdf
2021Народна банка на Република МакедонијаРАЦИО ГРУП ДООЕЛ Куманово Набавка со мала вредност  набавка на услуги - Услуги од проценител за машини и опрема 09-174/108 СЕДНИЦА 18.02.202119307/2020 09-174-10-2021.pdf
2021Државен Студентски дом Скопје-СкопјеТРИ М ТРЕЈД ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Раноградинарски производи - зеленчук и овошје 09-182/158 СЕДНИЦА 18.02.202118914/2020 09-182-15-2021.pdf
2021ЈЗУ Општа болница ПрилепЕВРО ТИМ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Останат медицински потрошен материјал 09-186/128 СЕДНИЦА 18.02.202118858/2020 09-186-12-2021.pdf
2021ЕЛС - Општина ПрилепСТЕРНА ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Таблети, Персонални компјутери, Монитори, Преносни компјутери, Мултифункциски ласерски принтер А4 формат-црно бел, за потребите на основните и средните училишта во Општина Прилеп 09-190/178 СЕДНИЦА 18.02.202119403/2020 09-190-17-2021.pdf
2021МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИРБ ГСР ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Потрошни материјали за ОКТИВ 08-143/58 СЕДНИЦА 18.02.202117037/2020 08-143-5-2021.pdf