ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021Јавно сообраќајно претпријатие Скопје3 СТ ДООЕЛ ИлинденOтворена постапка  набавка на стоки - Моторни масла за автобуси (CUMMINS, DEUTZ и MAN) 09-440/417 СЕДНИЦА 15.04.202102697/2021 09-440-4-2021.pdf
2021СУГС гимназија Никола КаревДОН ХОЛДИНГ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на работи -градежно - занаетчиски работи за тековно одржување на града 09-431/317 СЕДНИЦА 15.04.202104288/2021 09-431-3-2021.pdf
2021АД ЕСМ Скопје, подружница РЕК БитолаАВТО ГУМА АД СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Реконструкција и ревитализација TL-2 на ГТС во ПЕ-Рудници (РЕК Битола) 09-426/417 СЕДНИЦА 15.04.202117253/2020 09-426-4-2021.pdf
2021ЈЗУ Центар за јавно здравје БитолаБИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - реагенси и друг потрошен материјал апликативни за апарат dtlite или еквивалентни и китови за екстракција09-406/517 СЕДНИЦА 15.04.202105071/2021 09-406-5-2021.pdf
2021Град СкопјеБАПАЛ Благој ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Одржување на хигиена во објектите на БППЗ 09-405/517 СЕДНИЦА 15.04.202102454/2021 09-405-5-2021.pdf
2021АГРО БЕРЗА Скопје2 СС ДООЕЛ КичевоПоедноставена отворена постапка набавка на услуги – обезбедување на имот 09-404/517 СЕДНИЦА 15.04.202103487/2021 09-404-5-2021.pdf
2021КЈП Водовод - Кочани СМАРТ КОНСАЛТИНГ СОЛУШНС ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - изработка на функционална анализа и правилник за систематизација09-403/517 СЕДНИЦА 15.04.202101885/2021 09-403-5-2021.pdf
2021Општина БитолаМАРКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Реконструкција на локален пат с.Трново-с.Магарево 09-402/617 СЕДНИЦА 15.04.202115349/2020 09-402-6-2021.pdf
2021Општина КавадарциИНТЕТРСПАЦЕ ДООЕЛ Скопје Набавка со мала вредност  набавка на услуги – хостирање на веб страница09-401/617 СЕДНИЦА 15.04.202103871 09-401-6-2021.pdf
2021Општина Аеродром2 СС ДООЕЛ КичевоOтворена постапка  набавка на услуги - обезбедување во основните училишта и детските градинки на територија на Општина Аеродром 09-395/517 СЕДНИЦА 15.04.202101841/2021 09-395-5-2021.pdf
2021Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, СкопјеМАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ БитолаOтворена постапка  набавка на услуги - Ископ на инвестициска откривка во Рудник ПЈС (РЕК Битола) 09-394/517 СЕДНИЦА 15.04.202104984/2021 09-394-5-2021.pdf
2021АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАМАРКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ БитолаOтворена постапка  набавка на услуги - Ископ на инвестициска откривка во Рудник Брод Гнеотино (РЕК Битола) 09-393/617 СЕДНИЦА 15.04.202104986/2021 09-393-6-2021.pdf
2021ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - КавадарциБИГОР КЛИНИНГ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Одржување на хигиена 09-391/517 СЕДНИЦА 15.04.202103345/2021 09-391-5-2021.pdf
2021АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, СкопјеТК СОЛУШНС ДООЕЛ БитолаOтворена постапка  набавка на стоки - Ревитализација на БТО системите со редуктори во ПЕ Рудници (РЕК Битола) 09-388/517 СЕДНИЦА 15.04.202119754/2020 09-388-5-2021.pdf
2021Град СкопјеИНТЕЛ Драгољуб ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги - проект-изработка на основен проект и проектна документација за адаптација и уредување на монтажно-демонтажни објекти за туристички бироа на Град Скопје 09-387/817 СЕДНИЦА 15.04.202103722/2021 09-387-8-2021.pdf
2021Јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА СкопјеАМСМ УСЛУГИ-СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Технички преглед при регистрација на возила09-386/517 СЕДНИЦА 15.04.202103786/2021 09-386-5-2021.pdf
2021ЈУНП ГаличицаЛИОН БИРО ДООЕЛ ОхридПоедноставена отворена постапка набавка на сметководствени услуги за период од две години 09-384/1217 СЕДНИЦА 15.04.202102720/2021 09-384-12-2021.pdf
2021АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, СкопјеССА ДООЕЛ експорт импорт СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Хидраулични елементи (РЕК Битола) 09-383/1417 СЕДНИЦА 15.04.202119235/2020 09-383-14-2021.pdf
2021Општина БитолаСТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Реконструкција на локален пат с.Трново-с.Магарево09-382/1317 СЕДНИЦА 15.04.202115349/2020 09-382-13-2021.pdf
2021Општина Гази БабаИЦС СИСТЕМИ Р. Чешка подружница РСМOтворена постапка  набавка на работи - Реконструкција на улично осветлување преку набавка и имплементација на паметни Лед светилки и набавка на услуга софтвер како сервис (SaaS) за паметно осветлување 09-381/617 СЕДНИЦА 15.04.202119554/2020 09-381-6-2021.pdf