ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021Влада на Република Македонија, преку Министерство за економијаМИНЕКО ОБОЕНИ МЕТАЛИ ДООЕЛ Скопје Концесиидоделување на концесија за експлоатација на минерални суровини – руди на олово и цинк на локалитет „ЗЛЕТОВО“ Општина Пробиштип и Општина Кратово и локалитетот „ТОРАНИЦА, СОКОЛ, БАЧИЛО И СРЕДНО БРДО“ Општина Крива Паланка11-929/757 СЕДНИЦА 29.12.2021  11-929-7-2021.pdf
2021Општина БеровоСТЕРНА ДОО Скопје Набавка со мала вредност  набавка на стоки - набавка и транспорт на принтери за потребите на Општина Берово 09-1246/657 СЕДНИЦА 29.12.202121392/2021 09-1246-6-2021.pdf
2021ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - ОХРИДЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ КавадарциПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Моторни бензини, Дизел гориво, Течен нафтен гас и Лесно масло за горење 09-1241/457 СЕДНИЦА 29.12.202120253/2021 09-1241-4-2021.pdf
2021СОУ Киро Спанџов-Брко КавадарциДАЈО ТУРС ДООЕЛ НеготиноOтворена постапка  набавка на услуги - Превозни услуги за ученици за 2022 година 09-1234/457 СЕДНИЦА 29.12.202121768/2021 09-1234-4-2021.pdf
2021Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Поедноставена отворена постапка набавка на услуги - собирање, транспортирање и одлагање на комунален отпад (РЕК Битола) 09-1233/557 СЕДНИЦА 29.12.202119348/2021 09-1233-5-2021.pdf
2021Општина ЦентарМАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Интегриран систем за паметно осветлување, паркирање и административна дигитализација (Паметна општина – Smart municipality) 09-1230/557 СЕДНИЦА 29.12.202115282/2021 09-1230-5-2021.pdf
2021ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести Св.Наум Охридски СкопјеДруштво за производство, трговија, транспорт и услуги ВИМ-Д КОМПАНИ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Храна за пациенти09-1228/557 СЕДНИЦА 29.12.202119218/2021 09-1228-5-2021.pdf
2021АД за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственостА1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Набавка со мала вредност  набавка на услуги - мобилни телекомуникациски услуги 09-1227/557 СЕДНИЦА 29.12.202120532/2021 09-1227-5-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работиЦИС ИНСТИТУТ ДОО Белград, Р. СрбијаOтворена постапка  набавка на услуги - Контрола на квалитет 09-1226/557 СЕДНИЦА 29.12.202118040/2021 09-1226-5-2021.pdf
2021ЈОУДГ Ацо Караманов – РадовишКАРАТ-М Љупчо ДООЕЛ Скопје Набавка со мала вредност  набавка на стоки - набавка на мебел09-1225/657 СЕДНИЦА 29.12.202120575/2021 09-1225-6-2021.pdf
2021ОЕМУЦ Св.Наум Охридски - ОхридДруштво за производство, трговија и услуги АДРИА БЕВЕРАГЕС ДООЕЛ ОхридПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка, транспорт и монтажа на ИТ опрема и училишен инвентар за потребите на ОЕМУЦ Св.Наум Охридски-Охрид 09-1224/557 СЕДНИЦА 29.12.202120184/2021 09-1224-5-2021.pdf
2021Министерство за одбрана - сектор за логистикаТРАНСКОП АД Битола Oтворена постапка  набавка на услуги - Автобуски превоз на персоналот на Армијата до и од работно место 09-1223/557 СЕДНИЦА 29.12.202114982/2021 09-1223-5-2021.pdf
2021АД МЕПСО СкопјеИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО ОхридПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Градежни и електромонтажни работи на ДВ09-1222/557 СЕДНИЦА 29.12.202110678/2021 09-1222-5-2021.pdf
2021ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември СкопјеМЕДИТРЕЈД 94 ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка стоки - антени за микробранова аблација09-1221/657 СЕДНИЦА 29.12.202119601/2021 09-1221-6-2021.pdf
2021СОУ Гостивар ГостиварДруштво за земјоделство, производство, трговија, угостителство и услуги ТЕХНО-БИТ ИНВЕСТ ДООЕЛ с.Сушица ГостиварНабавка со мала вредност  набавка на стоки - Купување на наставни средства 09-1219/557 СЕДНИЦА 29.12.202120828/2021 09-1219-5-2021.pdf
2021Министерство за одбрана - сектор за логистикаЖарко Ристески РОМАН ДООЕЛ Прилеп Oтворена постапка  набавка на услуги - Автобуски превоз на персоналот на Армијата до и од работно место 09-1218/557 СЕДНИЦА 29.12.202114982/2021 09-1218-5-2021.pdf
2021Општина БитолаБВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола Поедноставена отворена постапка набавка на работи - Реконструкција/Рехабилитација на улици, патишта и автопати Ул.Македонска Фаланга09-1216/757 СЕДНИЦА 29.12.202113064/2021 09-1216-7-2021.pdf
2021Општина БитолаДруштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Изградба на улици, патишта и автопати - дел од ул.„Крушевска Република“ 09-1215/657 СЕДНИЦА 29.12.202113959/2021 09-1215-6-2021.pdf
2021Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, СкопјеХИДРОТЕРМА ДООЕЛ КумановоПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - хидратна вар - трет пат (РЕК Осломеј) 09-1212/857 СЕДНИЦА 29.12.202118185/2021 09-1212-8-2021.pdf
2021ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември - СкопјеС.КОМ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - технички материјали - електро, водоводен, оков и железарија, молерофарбарски материјали, зидарски материјали, алат и прибор за период од 1 година 09-1211/657 СЕДНИЦА 29.12.202119769/2021 09-1211-6-2021.pdf