ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021ЕЛС НовациГЕО ЈИС ДОО БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Геодетски услуги 09-643/426 СЕДНИЦА 10.06.202107886/2021 09-643-4-2021.pdf
2021Јавно претпријатие за државни патиштаЕЛЕКТРА СОЛУШНС ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - Одржување, надградба и броење на сообраќај 09-616/626 СЕДНИЦА 10.06.202105830/2021 09-616-6-2021.pdf
2021Општина ГостиварИР ТРАНС Рефет ДООЕЛ ТетовоOтворена постапка  набавка на работи - Одржување на улици, ударни дупки и тротуари 09-615/526 СЕДНИЦА 10.06.202106653/2021 09-615-5-2021.pdf
2021Јавна здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон СкопјеАМЕРИКАН ОРТОДОНТИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Ортодонски лакови, брикети и други ортодонтски потрошни материјали 09-613/1326 СЕДНИЦА 10.06.202106646/2021 09-613-13-2021.pdf
2021Општина БитолаОСД КИРИЛ ДООЕЛ Скопје Поедноставена отворена постапка набавка на работи - Реконструкција/Рехабилитација на улици, патишта и автопати Санација на тротоари и улици со бехатон 09-612/726 СЕДНИЦА 10.06.202104262/2021 09-612-7-2021.pdf
2021СУГС Гимназија Јосип Броз Тито СкопјеАЛБАТРОС ДОО СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на стоки - Набавка на опрема09-611/526 СЕДНИЦА 10.06.202108280/2021 09-611-5-2021.pdf
2021Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - СкопјеМАРКАНТ ДОО Ваљево, Р.СрбијаOтворена постапка  набавка на стоки - Колосечен прибор 09-605/726 СЕДНИЦА 10.06.202103609/2021 09-605-7-2021.pdf
2021ЈЗУ Центар за јавно здравје БитолаЕВРО ТИМ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Вертикалниот лабораториски автоклав со сушење09-600/1126 СЕДНИЦА 10.06.202106509/2021 09-600-11-2021.pdf
2021ЈЗУ Центар за јавно здравје БитолаГЕНЛАЈТ ДООЕЛ ШтипПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Вертикалниот лабораториски автоклав со сушење09-599/726 СЕДНИЦА 10.06.202106509/2021 09-599-7-2021.pdf
2021ЈУОДГ Мајски Цвет–Карпош-СкопјеКОМПАНИЈА ПОПОВСКИ ДОО Скопје Поедноставена отворена постапка набавка на стоки - МЕСО, РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБА 09-596/1426 СЕДНИЦА 10.06.202106780/2021 09-596-14-2021.pdf
2021КЈП Водовод КочаниФУД ЛАБ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка услуги - Анализа за вода за пиење (мала анализа)09-595/826 СЕДНИЦА 10.06.202106381/2021 09-595-8-2021.pdf
2021ЈП Национални шуми- п.о.-СкопјеБИБАЈ ДООЕЛ ТетовоПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Акумулатори09-594/926 СЕДНИЦА 10.06.202106023/2021 09-594-9-2021.pdf
2021Клиника за кардиологија – СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки – лекови 09-591/926 СЕДНИЦА 10.06.202104718/2021 09-591-9-2021.pdf
2021ЈЗУ Општа болница КичевоР и Д ЦЕНТЕР ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Набавка на потрошен мед.материјал 09-590/626 СЕДНИЦА 10.06.202103788/2021 09-590-6-2021.pdf
2021ЈП Бошава - Демир КапијаФУД ЛАБ ДОО СкопјеНабавка со мала вредност  набавка услуги - Анализа на вода за пиење, здравствен надзор на вработени и обука-Курс по хигиена 09-586/3926 СЕДНИЦА 10.06.202107717/2021 09-586-39-2021.pdf
2021Општина ПрилепИвановски Митко и др. ИЗОФАС ДОО ПрилепOтворена постапка  набавка на работи - ЈДО-изградба и реконструкција на општински патишта и улици - изградба на улици и општински патишта и -реконструкција на улици и општински патишта 09-581/2326 СЕДНИЦА 10.06.202101126/2021 09-581-23-2021.pdf
2021Министерство за одбрана - сектор за логистикаИНТЕРСПАЦЕ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на Услуги - Метроетернет сервис-претплата08-592/526 СЕДНИЦА 10.06.202106059/2021 08-592-5-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работи на РМА1 Македонија ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница08-584/926 СЕДНИЦА 10.06.202100074/2021 08-584-9-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работиЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница08-579/1326 СЕДНИЦА 10.06.202100074/2021 08-579-13-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работиPARDUS ДОО Загреб, Р.ХрватскаOтворена постапка  набавка на услуги - Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ08-575/526 СЕДНИЦА 10.06.202102747/2021 08-575-5-2021.pdf