ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021Општина ЧашкаЈЗУ Центар за јавно здравје ВелесНабавка со мала вредност  набавка на услуги - АНАЛИЗА НА ИСПРАВНОСТ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ВРАБОТЕНИ ВО ЈПКД ТОПОЛКА ЧАШКА ЗА 2021 ГОДИНА 09-476/919 СЕДНИЦА 28.04.202106272/2021 09-476-9-2021.pdf
2021Општина ЧашкаЈЗУ Центар за јавно здравје ВелесНабавка со мала вредност  набавка на стоки - набавка на контењери од 1.1 м3 за собирање на комунален отпад согласно програма за управување за отпад 2021 година09-475/819 СЕДНИЦА 28.04.202106163/2021 09-475-8-2021.pdf
2021Агенција за промоција и поддршка на туризмот - СкопјеТЕБА ЛТД ДООЕЛ ОхридПоедноставена отворена постапка набавка на услуги – Редизајн на гастрономскиот водич “Вкусовите на мојата земја” 09-471/419 СЕДНИЦА 28.04.202104066/2021 09-471-4-2021.pdf
2021Јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА СкопјеИНСТИТУТ ЗА ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА Свети НиколеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - услуги од областа за безбедност и здравје при работа 09-469/1219 СЕДНИЦА 28.04.202104366/2021 09-469-12-2021.pdf
2021ЈЗУ Клиничка болница БитолаАМАРО ПРОМЕТ ДООЕЛ БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - земјоделски производи 09-462/619 СЕДНИЦА 28.04.202101211/2021 09-462-6-2021.pdf
2021АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, СкопјеТК СОЛУШОНС ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Ревитализација за електрични машини (електромотори, машини за едносмерна струја, генератори, откочници, вентилатори и електромагнетни кочници) (РЕК Битола) 09-461/519 СЕДНИЦА 28.04.202120041/2020 09-461-5-2021.pdf
2021ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза ц.о. СкопјеСИТИ ЛОГИСТИК 2011 ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - сервисни услуги за одржување на хигиена09-456/619 СЕДНИЦА 28.04.202103542/2021 09-456-6-2021.pdf
2021ЈЗУ Универзитетска Клиника за НефрологијаОКСА СОЛУШНС ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Тонери и драмови 09-455/919 СЕДНИЦА 28.04.202103880/2021 09-455-9-2021.pdf
2021СОУ Орде Чопела ПрилепИБО ПОД ДООЕЛ ПрилепПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Реконструкција на подови во училници 09-454/519 СЕДНИЦА 28.04.202103640/2021 09-454-5-2021.pdf
2021ЈКП Дервен ВелесРИС ХЕМ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на полиелектролит флокулант, алуминиум сулфат, хидрантна вар за прехрамбена индустрија 09-453/519 СЕДНИЦА 28.04.202102260/2021 09-453-5-2021.pdf
2021Универзитет Св. Кирил и Методиј Економски факултет - СкопјеЉАМА ГРОУП ДООЕЛ ВизбеговоНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Користење на тишлерски услуги 09-449/619 СЕДНИЦА 28.04.202104677/2021 09-449-6-2021.pdf
2021Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.оБАПАЛ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - чистење на пропусти во времетраење од 2 (две) години 09-448/519 СЕДНИЦА 28.04.202101616/2021 09-448-5-2021.pdf
2021ЈУДГ Буба Мара - СкопјеДАУТИ КОМЕРЦ АД с.БојанеНабавка со мала вредност  набавка стоки - средства за одржување на хигиена09-446/719 СЕДНИЦА 28.04.202105073/2021 09-446-7-2021.pdf
2021Јавно претпријатие за водостопанство ЛИСИЧЕ-ВелесПРЕМЕР ЕКСТРА ДОО КичевоНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Геодетски мерења на брана Лисиче (две мерења) и на брана Отовица (едно мерење) со изработка на елаборати 09-436/2119 СЕДНИЦА 28.04.202104045/2021 09-436-21-2021.pdf
2021Министерство за образование и наукаАЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ ГевгелијаПоедноставена отворена постапка набавка на Работи - Реконструкција на кров во ОУ Петар Мусев, Општина Богданци 08-472/519 СЕДНИЦА 28.04.202103635/2021 08-472-5-2021.pdf
2021Управа за водење на матичните книгиБАПАЛ Благој ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Набавка на услуга за оддржување на хигиена 08-467/1019 СЕДНИЦА 28.04.202104722/2021 08-467-10-2021.pdf
2021Апелационен суд БитолаТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на стоки - екстра лесно масло за греење ЕЛ-1 08-464/519 СЕДНИЦА 28.04.202105109/2021 08-464-5-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работи на РМПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Технички преглед на моторни возила 08-463/619 СЕДНИЦА 28.04.202101976/2021 08-463-6-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работи на РМБИОФЕРМЕНТА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка стоки - Етилометри 08-460/819 СЕДНИЦА 28.04.202101640/2021 08-460-8-2021.pdf
2021Министерство за внатрешни работи на РММЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА Свети Николе ДООЕЛ Свети НиколеOтворена постапка  набавка на стоки - Сувомеснати производи 08-458/519 СЕДНИЦА 28.04.202104315/2021 08-458-5-2021.pdf