ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје - РекторатДруштво за сервис, ремонт и монтажа на лифтови и трговија на големо и мало и увоз-извоз СЕРВИС ДАКА Попоски Трајан ДООЕЛ БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка и монтажа на погонски електромотор за Дом за докторанди, ламела 2 09-1068/546 СЕДНИЦА 20.10.202115230/2021 09-1068-5-2021.pdf
2021ОУ Манчу Матак с.КривогаштаниОЗ-РУБ-ТРАНС ДООЕЛ с. Обршани, КривогаштаниПоедноставена отворена постапка набавка Услуги - Превоз на ученици 09-1065/1046 СЕДНИЦА 20.10.202115820/2021 09-1065-10-2021.pdf
2021ЈЗУ Општа болница ОхридМЕДЕКС ФАРМ ДООЕЛ Скопје Oтворена постапка  набавка на стоки - лекови 09-1056/646 СЕДНИЦА 20.10.202114487/2021 09-1056-6-2021.pdf
2021АД ЕСМ Скопје, Подружница РЕК БитолаУРЕТАНИ ДООЕЛ ШтипOтворена постапка  набавка на стоки - Лепила и материјали за санација на гумени транспортни ленти (РЕК Битола) 09-1054/546 СЕДНИЦА 20.10.202109003/2021 09-1054-5-2021.pdf
2021ЈОУДГ Детска радост – СтрумицаРИКИ ЈУНИОР ДООЕЛ КочаниНабавка со мала вредност  набавка на стоки - Набавка на средства за одржување на хигиена09-1050/746 СЕДНИЦА 20.10.202116436/2021 09-1050-7-2021.pdf
2021ЈОУДГ Детска радост – СтрумицаЛИДЕР Р-98 ДООЕЛ КочаниНабавка со мала вредност  набавка на стоки - Набавка на средства за одржување на хигена 09-1049/746 СЕДНИЦА 20.10.202116436/2021 09-1049-7-2021.pdf
2021Општина БитолаДруштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Реконструкција/ Рехабилитација на улици, патишта и автопати Ул.Македонска Фаланга 09-1045/1046 СЕДНИЦА 20.10.202113064/2021 09-1045-10-2021.pdf
2021Општина БитолаЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола Поедноставена отворена постапка набавка на работи - Изградба на улици, патишта и автопати - дел од ул.„Крушевска Република“ 09-1044/1446 СЕДНИЦА 20.10.202113959/2021 09-1044-14-2021.pdf
2021ЈП Улици и Патишта - СкопјеСУПЕР АУТО КОНТРОЛ ДООЕЛ с.Кучевиште Чучер- СандевоНабавка со мала вредност  набавка на услуги - регистрација на возила - втор пат 09-1008/546 СЕДНИЦА 20.10.202115639/2021 09-1008-5-2021.pdf
2021Уставен суд на Република Северна МакедонијаДОАЈЕН ДАТА СИСТЕМ Мирослав ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на стоки - тонери за печатари и фотокопир08-1061/1046 СЕДНИЦА 20.10.202116776/2021 08-1061-10-2021.pdf
2021Министерство за економијаСТЕРНА ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Информатичка опрема 08-1051/1046 СЕДНИЦА 20.10.202114577/2021 08-1051-10-2021.pdf
2021Општина БрвеницаЕКО ВС БУИЛДИНГ ДООЕЛ с. Боговиње Јавно приватно партнерствонабавка на услуги собирање на отпад на цела територија на Општина Брвеница11-884/445 СЕДНИЦА 14.10.20210001/2021 11-884-4-2021.pdf
2021Акционерско друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна МакедонијаКОЛЕНКО ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Изработка на физибилити студија за исплатливост од изведба на фотонапонска сончева централа на земја со техничка документација09-1053/445 СЕДНИЦА 14.10.202117128/2021 09-1053-4-2021.pdf
2021Универзитет св. Кирил и Методиј Медицински Факултет СкопјеСЕРВИС ДАКА ДООЕЛ Битола Набавка со мала вредност  набавка на услуги - сервисирање на лифтови за период од 2 години09-1052/545 СЕДНИЦА 14.10.202116629/2021 09-1052-5-2021.pdf
2021СОУ Втора гимназија 7 Марси ТетовоШАРР РЕИСЕН ДООЕЛ ТетовоПосебни услуги  09-1048/345 СЕДНИЦА 14.10.20212/2021 09-1048-3-2021.pdf
2021Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје - РекторатСИТИ ЛОГИСТИКС 2011 ДООЕЛ Скопје Поедноставена отворена постапка набавка на услуги - ангажирање на лица за одржување на работни простории и дворни површини 09-1046/545 СЕДНИЦА 14.10.202115232/2021 09-1046-5-2021.pdf
2021ЈЗУ Клиника за ХематологијаПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка Стоки - Лекови за останата специфична хематолошка терапија09-1043/545 СЕДНИЦА 14.10.202110436/2021 09-1043-5-2021.pdf
2021Министерство за образование и наукаДруштво за производство, градежништво трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРОУП ДООЕЛ с.Слатино ТеарцеOтворена постапка  набавка на работи - Реконструкција/рехабилитација на државно Училиште Регионален Центар за Средно Стручно Образование и Обука ,,Ванчо Питошески”, Охрид 09-1039/645 СЕДНИЦА 14.10.202111223/2021 09-1039-6-2021.pdf
2021Јавно претпријатие за државни патишта А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Oтворена постапка  набавка на услуги - мобилна телефонија во времетраење од две години09-1037/545 СЕДНИЦА 14.10.202113997/2021 09-1037-5-2021.pdf
2021Државен архив на Република Северна МакедонијаДруштво за сервис, ремонт и монтажа на лифтови и трговија на големо и мало и увоз-извоз СЕРВИС ДАКА Попоски Трајан ДООЕЛ БитолаНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Сервисирање и одржување на лифтови 09-1035/545 СЕДНИЦА 14.10.202115965/2021 09-1035-5-2021.pdf