ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018СОУ Богданци - БогданциАМИГО КОМПАНИ ДОО НегорциОтворена постапка  набавка на услуги за организиран превоз на ученици од прва, втора, трета и четврта година за потребите на СОУ Богданци – Богданци за учебната 2018/2019 година 08-606/1049 СЕДНИЦА 10.10.20186-2018 09-606-10-2018.pdf
2018ОУ Исмаил Ќемали ГостиварНАСИР ТУРИЗАМ ДООЕЛ Гостивар Отворена постапка набавка на услуги – организирање на превоз на ученици од основните училишта Исмаил Ќемали и Единство во Општина Гостивар за учебната година 2018/2019 09-589/849 СЕДНИЦА 10.10.201802/2018 09-589-8-2018.pdf
2018СОМУ Гостивар ГостиварНАСИР ТУРИЗАМ ДООЕЛ Гостивар Отворена постапка набавка на услуги – организирање на превоз на ученици за средното медицинско училиште СОМУ “Гостивар“ во Општина Гостивар за учебната година 2018/201909-588/749 СЕДНИЦА 10.10.201801/2018 09-588-7-2018.pdf
2018Општина КавадарциСТРИНКИН-ЕВРО ТРЕЈД ДОО КавадарциПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – набавка на тонери09-574/649 СЕДНИЦА 10.10.20187/2017 09-574-6-2018.pdf
2018Министерство за одбрана – сектор за логистикаТЕМАТО ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на работи – оспособување на термоенергетски инсталации и опрема во објектите на МО и АРМ 08-635/549 СЕДНИЦА 10.10.201818/3-420/6/2018 08-635-5-2018.pdf
2018АД Електрани на Македонија - СкопјеТЕХНО - НОВА ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – запорна арматура08-630/549 СЕДНИЦА 10.10.201801-124/2018 08-630-5-2018.pdf
2018Регулаторна комисија за енергетика на Република МакедонијаЕВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАДЕ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – Изнајмување и одржување на мултифункциски уреди и печатачи08-627/649 СЕДНИЦА 10.10.201810-1536/2018 08-627-6-2018.pdf
2018Министерство за транспорт и врскиАКТОН ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – набавка на услуга за изнајмување на локација за чување на резерва (back up) на податоци 08-621/849 СЕДНИЦА 10.10.201867/2018 08-621-8-2018.pdf
2018ЈЗУУ Клинка за кардиологија - СкопјеАВИЦЕНА ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – медицински потрошен материјал (тубуси, маски, игли, шприцеви, катетри, квантитативни тестови и друг санитетски материјал)08-615/649 СЕДНИЦА 10.10.201821/2018 08-615-6-2018.pdf
2018ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести Св. Наум Охридски СкопјеЕВРО ТИМ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – дезинфициенси и хемикалии09-613/949 СЕДНИЦА 10.10.201813/2018 08-613-9-2018.pdf
2018ЈЗУ Општа Општа болница ВелесХОССАМ ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – субтотални биполарни ендопротези за колк08-610/749 СЕДНИЦА 10.10.201820-11/2018 08-610-7-2018.pdf
2018ЈЗУ Здравствена станица Железара - СкопјеДОМИНО ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – медицинска опрема 08-609/749 СЕДНИЦА 10.10.201810/2018 08-609-7-2018.pdf
2018НЕОКОР МЕДИКА ДОО СкопјеСв. Еразмо ОхридОтворена постапка набавка на стоки – ОСМ цементни протези за колено08-608/1049 СЕДНИЦА 10.10.201829/2018 08-608-10-2018.pdf
2018ЈЗУ Општа болница ВелесНЕОКОР МЕДИКА ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – Субтотални биполарни ендопротези за колк08-599/649 СЕДНИЦА 10.10.201820-11/2018 08-599-6-2018.pdf
2018ООУ Христијан Тодоровски Карпош, Општина Карпош, СкопјеСПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје  закуп на училишен простор за организирање и подготвување на ученички оброци 09-620/548 СЕДНИЦА 03.10.2018  09-620-5-2018.pdf
2018ООУ Вера Циривири Трена, Општина Карпош, СкопјеСПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје  закуп на училишен простор за организирање и подготвување на ученички оброци 09-614/548 СЕДНИЦА 03.10.2018  09-614-5-2018.pdf
2018 ЈП Градски Гробишта ОхридФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ КочаниПостапка со барање за прибирање на понудиНегативна референцанабавка на стоки – набавка на опрема, машини, резеревни делови, поправка и одржување09-604/848 СЕДНИЦА 03.10.201810/2018 09-604-8-2018.pdf
2018ЕЛС НовациТЕХНОЛАБ ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – изработка на елаборати и студии од областа на животната средина 09-597/748 СЕДНИЦА 03.10.201819/2018 09-597-7-2018.pdf
2018Град СкопјеТЕХНОЛАБ ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – обука за заштита при работа на вработените во културните установи 09-596/748 СЕДНИЦА 03.10.2018133/2018 09-596-7-2018.pdf
2018Општина ТетовоИР ГРУП КОНСТРУКТ ДООЕЛ Тетово Отворена постапка набавка на работи – изградба и реконструкција на пат во УБ.4 и на градежни работи во место викано Канаџик 09-590/748 СЕДНИЦА 03.10.201832/2018 09-590-7-2018.pdf