ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2019Општина КрушевоГПС ПРЕМЕР ДООЕЛ ПрилепПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – сукцесивна набавка за вршење на геодетски услуги09-109/57 СЕДНИЦА 07.02.201938/2018 09-109-5-2019.pdf
2019Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија Отворена постапка набавка на услуги – набавка на услуги за одржување на инфраструктура на сервисите на ЗЕЛС на клауд систем09-93/67 СЕДНИЦА 07.02.20190507-1384/2018 09-93-6-2019.pdf
2019ООУ Дедо Иљо Малешевски БеровоБЕРОВО ТРАНС ДООЕЛ - БеровоПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за превоз на ученици до крајот на наставната 2018/2019 година 09-92/77 СЕДНИЦА 07.02.201905-63/3/2019 09-92-7-2019.pdf
2019Фонд за здравствено осигурување на МакедонијаРЕНИ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – Одржување на ПП апарати и ПП опрема и набавка на нови ПП апарати 08-85/97 СЕДНИЦА 07.02.201916-14370/2/2018 08-85-9-2019.pdf
2019АД МЕПСО СкопјеСЕРВИС ДАКА ДООЕЛ БитолаОтворена постапка набавка на услуги – Сервисирање на лифтови и годишна контрола на лифтови со добивање на сертификат 08-84/77 СЕДНИЦА 07.02.201956/2018 08-84-7-2019.pdf
2019ЈП ИСАР ШтипРОЗЕН ЦЕНТЕР ДООЕЛ – с.Стримница, ЖелиноОтворена постапка набавка на стоки – тресет, тревно семе, вештачки ѓубрива, саксии, стиропори, најлони и декоративни садници, хемиски препарати цветно семе и др. 09-103/66 СЕДНИЦА 05.02.201929/2018 09-103-6-2019.pdf
2019ЈП ИСАР ШтипРИСТОВИ ИР ДООЕЛ с.Владиевци, ВасилевоОтворена постапка набавка на стоки – тресет, тревно семе, вештачки ѓубрива, саксии, стиропори, најлони и декоративни садници, хемиски препарати цветно семе и др. 09-96/66 СЕДНИЦА 05.02.201929/2018 09-96-6-2019.pdf
2019ЈП Градски паркинг - СкопјеПАВ ЕСИ ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – привремени вработувања 09-91/76 СЕДНИЦА 05.02.20191/2019 09-91-7-2019.pdf
2019ЈП Водовод и канализација СкопјеЕХИ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на работи – реконструкција на канализациона мрежа 09-80/76 СЕДНИЦА 05.02.201972/2018 09-80-7-2019.pdf
2019Општина ТетовоИР ГРУП КОНСТРУКТ ДООЕЛ ТетовоОтворена постапка набавка на работи – изградба и реконструкција на пат во УБ.4 и на градежни работи во место викано Канаџик 09-70/66 СЕДНИЦА 05.02.201954/2018 09-70-6-2019.pdf
2019ЈП Македонски шуми п.о - Скопје3СТ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – масла и мазива09-67/106 СЕДНИЦА 05.02.201902-911/3/2018 09-67-10-2019.pdf
2019ЈЗУ Клиничка болница ТетовоПАПИЈОН - ГРУП ДООЕЛ - СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – одржување и поправка на лифтовите 08-86/66 СЕДНИЦА 05.02.201981/2018 08-86-6-2019.pdf
2019Универзитет Св. Кирил и Методиј – Медицински факултет СкопјеКАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје  набавка на стоки- активна и пасивна мрежна опрема, оптичко поврзување, проектори, компјутери, печатачи и уреди за напојување08-79/86 СЕДНИЦА 05.02.2019  08-79-8-2019.pdf
2019ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби - СкопјеАЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – медицински потрошен материјал 08-76/76 СЕДНИЦА 05.02.201914/2018 08-76-7-2019.pdf
2019Централен регистар на Република МакедонијаАКАДЕМИК ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – интернет пристап до електронска база на прописи 08-75/76 СЕДНИЦА 05.02.2019003/2018 08-75-7-2019.pdf
2019Биро за јавни набавкиКАБТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – лиценци за антивирусен софтвер08-74/76 СЕДНИЦА 05.02.201919/2018 08-74-7-2019.pdf
2019ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо ОхридНЕОКОР МЕДИКА ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - остеосинтетски материјал од лот 38а – безцементна протеза за колк со порозни метални влакна фибер меш, разни големини 08-72/106 СЕДНИЦА 05.02.201952/2018 08-72-10-2019.pdf
2019Министерство за внатрешни работи на Република МакедонијаРЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – Услуги за сервисно одржување на ПП апарати и хидрантски мрежи во објекти на МВР на цела територија на РМ, за период од две години08-66/86 СЕДНИЦА 05.02.201918-44/2018 08-66-8-2019.pdf
2019Министерство за внатрешни работи на Република МакедонијаДЕЛТА МКС ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – Услуги за сервисно одржување на ПП апарати и хидрантски мрежи во објекти на МВР на цела територија на РМ, за период од две години08-58/96 СЕДНИЦА 05.02.201918-44/2018 08-58-9-2019.pdf
2019ЈКП Дервен Велес Јавна здравствена установа ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС од ВелесПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација09-78/85 СЕДНИЦА 30.01.201947/2018 09-78-8-2019.pdf