ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018ООУ Гоце Делчев – Центар СкопјеСПЕЦИЈАЛ ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје Постапка по член 17 од ЗЈН набавка на услуги – подготвување и послужување на оброци за ученици во училиште со изнајмување на соодветен простор во училиштето за период од три години09-475/638 СЕДНИЦА 08.08.2018  09-475-6-2018.pdf
2018ООУ Круме Кепески СкопјеУНИМЕРКАНТ-КЕТЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеПостапка по член 17 од ЗЈН набавка на услуги – топол оброк (доручек, ручек)09-464/738 СЕДНИЦА 08.08.201801/2018 09-464-7-2018.pdf
2018Општина БитолаЕЛ-МАР ДООЕЛ Битола Отворена постапка набавка на услуги – Одржување на опрема за улично осветлување за поранешната Општина Кукуречани09-455/638 СЕДНИЦА 08.08.201824-132/2017 09-455-6-2018.pdf
2018ЈЗУ Општа болница Д.р Ферид Мурад Гостивар Отворена постапка набавка на услуги за сервисирање и поправки на медицинска апаратура08-494/638 СЕДНИЦА 08.08.201805-798/2018 08-494-6-2018.pdf
2018Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурувањеОНЕ.ВИП ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – набавка на мобилни телекомуникациски услуги 08-492/538 СЕДНИЦА 08.08.201814/2018 08-492-5-2018.pdf
2018ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - ТетовоСУПЕРТРЕЈД ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – нафта за греење08-484/638 СЕДНИЦА 08.08.201805-11/2018 08-484-6-2018.pdf
2018ЈЗУ Клиничка болница ТетовоРЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – одржување сервисирање и контролно испитување ПП апарати и и хидрантска ПП опрема08-438/738 СЕДНИЦА 08.08.201836/2018 08-483-7-2018.pdf
2018ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје Технички дијалогнабавка на стоки – ендопротези за колк и колено 08-479/638 СЕДНИЦА 08.08.201836-83/4 08-479-6-2018.pdf
2018Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоЛОНГУРОВ ДОО ШтипОтворена постапка набавка на услуги – ангажирање на агенција за промоција и маркетинг 08-478/638 СЕДНИЦА 08.08.201805-6734/2018 08-478-6-2018.pdf
2018Фонд за здравствено осигурување на МакедонијаКРЕАТИВА.ИНК ДООЕЛ Скопје Отворена постапка набавка на услуги за изнајмување на принтери и мултифункциски уреди 08-476/638 СЕДНИЦА 08.08.201816-422/2/2018 08-476-6-2018.pdf
2018ФОД ДООЕЛ НовациМИКПРОМ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – резен алат08-471/938 СЕДНИЦА 08.08.2018700-05/2018 08-471-9-2018.pdf
2018ЈКП Комуналец Прилеп2000 АМИГОС ДООЕЛ ПрилепПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за превоз на вработени (стражари) на релација од Прилеп до депонија и назад и Прилеп – Нови гробишта и назад 09-473/737 СЕДНИЦА 01.08.201849/2018 09-473-7-2018.pdf
2018Јавно претпријатие за јавни паркиралишта и зеленило ГостиварНЕКСТСЕНС ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – набавка на услуги за зонско паркирање09-463/737 СЕДНИЦА 01.08.201808/2018 09-463-7-2018.pdf
2018ООУ Гоце Делчев СкопјеСПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ – Скопје Постапка по член 17 од ЗЈН набавка на угостителски услуги во тек на три години09-458/537 СЕДНИЦА 01.08.2018  09-458-5-2018.pdf
2018ЈП Водовод и канализација СкопјеКАЗ ГРУП ДОО Илинден Отворена постапка набавка на работи – реконструкција, доградба и замена на водоводни цевки09-449/837 СЕДНИЦА 01.08.201838/2018 09-449-8-2018.pdf
2018Општина ЦентарИН ПУМА ДОО Скопје   јавна набавка - Изработка на детален урбанистички план Градска Четврт ЦС 01 - Француски гробишта, Парк 2 и Тетовска трошарина со површина од 42,4 Ха (според позиција 3 над 15 Ха според Листа на цени), донесена врз основа на Рамковна спогодба бр. 09-81/29 од 29.03.2018 година со повеќе економски оператори09-446/837 СЕДНИЦА 01.08.2018  09-446-8-2018.pdf
2018ЈПКД Комуналец - ГевгелијаСПАЈДЕР ДООЕЛ ГевгелијаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги– одржување и сервисирање на постојната компјутерска мрежа, ит – опрема и видео надзор и интернет 09-444/537 СЕДНИЦА 01.08.201820/2018 09-444-5-2018.pdf
2018Општина Куманово ПРИМА ТИМ ДОО Охрид Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – процена на недвижен имот 09-435/637 СЕДНИЦА 01.08.2018020/2018 09-435-6-2018.pdf
2018Министерство за финансии – Управа за јавни приходиЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – осигурување на службени моторни возила 08-474/537 СЕДНИЦА 01.08.201806-1/2018 08-474-5-2018.pdf
2018Фонд за здравствено осигурување на МакедонијаСОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – превентивно и адаптивно одржување на софтвер за ДСГ ГРУПЕР08-472/737 СЕДНИЦА 01.08.201816-4961/2/2018 08-472-7-2018.pdf