ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2020ЈП „Стипион 2011“ШтипДИГИТАЛ ДООЕЛ СтрумицаПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Репроматеријали за одржување на улично осветлување09-662/439 СЕДНИЦА 08.07.202007961/2020 09-662-4-2020.pdf
2020Општина Македонска КаменицаСТЕРНА ДОО СкопјеЈавна набавка со мала вредност  набавка на стоки - Набавка и испорака на мултифункционални фотокопирни апарати тонери09-661/639 СЕДНИЦА 08.07.202008357/2020 09-661-6-2020.pdf
2020 Факултет за ветеринарна медицина - СкопјеБАПАЛ Благој ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на услуги – Одржување на хигиена на Факултетот09-659/739 СЕДНИЦА 08.07.202007852/2020 09-659-7-2020.pdf
2020ЈП „Национални шуми“- п.о.-СкопјеФОРЕСТ СТРОНГ ДООЕЛ с.Бороец, СтругаОтворена постапка набавка на услуги - Превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти09-657/639 СЕДНИЦА 08.07.202002741/2020 09-657-6-2020.pdf
2020Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.оЛГ ВЕСТ БАЛКАН ИНДУСТРИСКИ И МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавки на стоки на Технички гасови 09-654/739 СЕДНИЦА 08.07.202006138/2020 09-654-7-2020.pdf
2020Општина ГостиварАФ ЦОНСУЛТ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на услуги – Консултантски услуги за изработка на Физибилити студија за оправданоста од доделување на договор за јавно приватно партнерство за изградба на 3 (три) катни гаражи во општина Гостивар09-651/739 СЕДНИЦА 08.07.202007147/2020 09-651-7-2020.pdf
2020Универзитет св.Кирил и Методиј Медицински Факултет СкопјеБАПАЛ БЛАГОЈ ДООЕЛ Скопје Поедноставена отворена постапка набавка на услуги - Ангажирање на агенција за тековно одржување на хигиена за период од 1 година09-650/539 СЕДНИЦА 08.07.202008050/2020 09-650-5-2020.pdf
2020Општина Ѓорче ПетровРМК ГРАДБА АС ДООЕЛ СтуденичаниПоедноставена отворена постапка набавка на Работи - Реконструкција на улици во с.Волково, с.Ново Село и други улици во руралниот дел на Општината09-649/539 СЕДНИЦА 08.07.202007091/2020 09-649-5-2020.pdf
2020 Општина Ѓорче ПетровРМК ГРАДБА АС ДООЕЛ СтуденичаниПоедноставена отворена постапка  набавка на Работи - Изградба на паркинзи кај: КАМ маркет, позади СП планет, старата полициска станица, ООУ Јоаким Крчовски и стадионот Македонија09-648/539 СЕДНИЦА 08.07.202006868/2020 09-648-5-2020.pdf
2020АД ЕСМ СкопјТУМБА ГЕОАРТ ДОО КумановоОтворена постапка набавка на услуги - Услуга за проценка на недвижности со идентификација на К.П. за потребите на АД ЕЛЕМ (Дирекција )09-647/1139 СЕДНИЦА 08.07.202014983/2019 09-647-11-2020.pdf
2020 Јавна здравствена установа Универзитетска Клиника за Урологија, СкопјеКОНТЕГО ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Услуги за складирање и чување на документација09-646/639 СЕДНИЦА 08.07.202003007/2020 09-646-6-2020.pdf
2020 ЈЗУ Општа болница - СтругаЕКОТЕХ ДОЗИМЕТРИЈА ДОО Загреб Р. Хрватска подружница СкопјеЈавна набавка со мала вредност набавка услуги - Контрола на квалитет на РТГ уреди, мерење на брзина на амбиентален дозен еквивалент, персонален и амбиентален дозиментриски мониторинг 09-644/1039 СЕДНИЦА 08.07.202006275/2020 09-644-10-2020.pdf
2020ЈП „Стипион 2011“ ШтипДИГИТАЛ ДООЕЛ СтрумицаПоедноставена отворена постапка набавка на стоки – Репроматеријали за одржување на улично осветлување09-643/1939 СЕДНИЦА 08.07.202007961/2020 09-643-19-2020.pdf
2020 Општина ТетовоИР ТРАНС ДООЕЛ ТетовоПоедноставена отворена постапка  набавка на работи - Продолжување на уредување на тротоари долж бул.Илирија09-642/1439 СЕДНИЦА 08.07.202007597/2020 09-642-14-2020.pdf
2020Општина СтругаОКСА СОЛУШНС ДООЕЛ СкопјеЈавна набавка со мала вредност набавка на стоки - Набавка на материјали за АОП (Автоматска обработка на податоци)09-641/639 СЕДНИЦА 08.07.202008020/2020 09-641-6-2020.pdf
2020Општина ТетовоРАЦИО ГРУП ДООЕЛ Куманово Поедноставена отворена постапка набавка на услуги – Проценка на градежно и земјоделско земјиште09-640/939 СЕДНИЦА 08.07.202007874/2020 09-640-9-2020.pdf
2020АД ЕСМ СкопјеМЕДИУС ТЕРРА ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги - Услуга за проценка на недвижности со идентификација на К.П. за потребите на АД ЕЛЕМ (Дирекција)09-639/739 СЕДНИЦА 08.07.202014983/2019 09-639-7-2020.pdf
2020ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РС МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ КочаниПоедноставена отворена постапка набавка стоки – клима уреди09-637/939 СЕДНИЦА 08.07.202007375/2020 09-637-9-2020.pdf
2020Општина АеродромДЕРМАТЕКС КРЗНО ДООЕЛ ДелчевоОтворена постапка набавка стоки - Училишна облека за учениците од основните училишта на територија на Општина Аеродро09-636/1539 СЕДНИЦА 08.07.202007403/2020 09-636-15-2020.pdf
2020Општина БитолаГЕО ЈИС ДОО БитолаЈавна набавка со мала вредност набавка на услуги– геодетски елаборати09-634/1339 СЕДНИЦА 08.07.202008315/2020 09-634-13-2020.pdf