ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2020ООУ Круме Волнароски Прилеп2000 АМИГОС ДОО ПрилепПостапка со барање за прибирање на понуди  набавка на услуги - превоз на вработени за потребите на ООУ „Круме Волнароски“ за 2019 година09-73/403 СЕДНИЦА 20.01.20208/2018 09-73-4-2020.pdf
2020М.Ж. ТранспортАД - СкопјеБУГОТИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Центрифугално лиени лизгачки лежишта за осовини серија 661 и 621 09-63/503 СЕДНИЦА 20.01.202012376/2019 09-63-5-2020.pdf
2020СОУ Гимназија МИРЧЕ АЦЕВ ПрилепСТЕЛА БУС ДООЕЛ с.Обршани КривогаштаниOтворена постапка  набавка на услуги - групна јавна набавка за Посебен линиски превоз на ученици од средните училишта во Општина Прилеп од населените места и обратно 09-59/603 СЕДНИЦА 20.01.202012073/2019 09-59-6-2020.pdf
2020ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести Св. Наум Охридски СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки – РТГ материјали 09-51/803 СЕДНИЦА 20.01.202015500/2019 09-51-8-2020.pdf
2020ЈП за државни патиштаГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - Изработка на проектна документација за санација на свлечиште на државен пат А3, Буково – Охрид км 27+500 и санација на свлечишта на државен пат Р1201, Струга - Дебар на км19+500 и км24+000 09-50/503 СЕДНИЦА 20.01.202009156/2019 09-50-5-2020.pdf
2020ЈЗУ Клиничка болница БитолаДТУ ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - електрична енергија 09-48/503 СЕДНИЦА 20.01.202010298/2019 09-48-5-2020.pdf
2020Општина КавадарциСТЕРНА ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки – изнајмување на фотокопири и принтери 09-44/1203 СЕДНИЦА 20.01.202013329/2019 09-44-12-2020.pdf
2020Државен Студентски дом Скопје-СкопјеПП СЕРВИС С-9 Гоце ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги – сервисирање и одржување на ПП апарати 09-43/1403 СЕДНИЦА 20.01.202012565/2019 09-43-14-2020.pdf
2020Јавно сообраќајно претпријатие - СкопјеСА-СА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на стоки – флексиони пружини за минибус YUTONG ZK 6770HG 09-27/1003 СЕДНИЦА 20.01.202013302/2019 09-27-10-2020.pdf
2020СОУ ГИМНАЗИЈА -МИРЧЕ АЦЕВ-ПРИЛЕП2000 АМИГОС ДОО ПрилепOтворена постапка  набавка на услуги - Групна јавна набавка за Посебен линиски превоз на ученици од средните училишта во Општина Прилеп од населените места и обратно08-55/603 СЕДНИЦА 20.01.202012073/2019 08-55-6-2020.pdf
2020СОУ ГИМНАЗИЈА -МИРЧЕ АЦЕВ-ПРИЛЕПАРСЛАН ТУРС ДООЕЛ с. ДебрешеOтворена постапка  набавка на услуги - Групна јавна набавка за Посебен линиски превоз на ученици од средните училишта во Општина Прилеп од населените места и обратно 08-47/503 СЕДНИЦА 20.01.202012073/2019 08-47-5-2020.pdf
2020Министерство за одбрана - сектор за логистикаИНТЕР ГУМА ТРЕЈД ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Масла, масти и течности за моторни возила и воздухоплови 08-46/503 СЕДНИЦА 20.01.202013600/2019 08-46-5-2020.pdf
2020Влада на Република Северна Македонија преку Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна МакедонијаПИТОН ДОО ОхридЈавен повикКонцесиијавен повик за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга од 20.11.2019 година11-22/602 СЕДНИЦА 14.01.2020  11-22-6-2020.pdf
2020Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурувањеАУКТА ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - Набавка на деловни софтверски решенија и нови функционалности на софвтерски апликации за 2 и 3 столб на пензиско осигурување и услуги за тековно одржување 09-64/502 СЕДНИЦА 14.01.202012677/2019 09-64-5-2020.pdf
2020Јавна Општинска Установа-Детска Градинка11 Октомври СкопјеТРИ-М ТРЕЈД ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки – прехранбени производи 09-58/402 СЕДНИЦА 14.01.202012263/2019 09-58-4-2020.pdf
2020ЈЗУ Општа Болница СтрумицаАЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на електрокардиографи 09-57/602 СЕДНИЦА 14.01.202013850/2019 09-57-6-2020.pdf
2020ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести Св.Наум Охридски СкопјеСИГУРНОСТ ДП ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги – Одржување и сервисирање на ПП апарати09-52/702 СЕДНИЦА 14.01.202014868/2019 09-52-7-2020.pdf
2020Општина Свети НиколеПРИМА ТИМ ДОО ОхридНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Вршење процена на недвижен имот 09-45/602 СЕДНИЦА 14.01.202014530/2019 09-45-6-2020.pdf
2020АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕФОНКО ХИДРО ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Изработка на техничко решение за трет агрегат во ХЕЦ Врбен (ХЕС Маврово) 09-42/502 СЕДНИЦА 14.01.202010452/2019 09-42-5-2020.pdf
2020ЈЗУ Клиничка болница ШтипНЕОКОР МЕДИКА ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки – потрошен материјал за интервентна кардиологија (втор пат) 09-29/602 СЕДНИЦА 14.01.202014877/2019 09-29-6-2020.pdf