ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018ОУ Блаже Конески - ПрилепМАРМАЈОЗ ДООЕЛ Прилеп Отворена постапка набавка на работи – реконструкција на санитарни јазли 09-745/64 СЕДНИЦА 05.12.201801/2018 09-745-6-2018.pdf
2018Град СкопјеДОМ ДИЗАЈН ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – изработка на основен проект за ентериерно уредување 09-744/74 СЕДНИЦА 05.12.2018179/2018 09-744-7-2018.pdf
2018Општина Гази Баба РИСТОВИ ИР ДООЕЛ с.Владиевци, ВасилевоПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – набавка на декоративни садници, сезонско цвеќе и друг вид на хортикултурно уредување 09-741/64 СЕДНИЦА 05.12.201857/2018 09-741-6-2018.pdf
2018Министерството за животна средина и просторно планирање на Република МакедонијаНОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – услуги за осигурување на мониторинг станици, калибрациона лабораторија, вагална, високи волуменски ПМ10 семплери, ниско волуменски ПМ10 семплери, службени моторни возила и мобилна мониторинг станица 09-739/74 СЕДНИЦА 05.12.201834/2018 09-739-7-2018.pdf
2018Општина ТетовоИР ГРУП КОНСТРУКТ ДООЕЛ ТетовоОтворена постапка набавка на работи – изградба и реконструкција на пат во УБ.4 и на градежни работи во место викано Канаџик09-738/94 СЕДНИЦА 05.12.201844/2018 09-738-9-2018.pdf
2018Општина АеродромМАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – одржување хардвер, надградба и администрирање на сервер и firewall 09-737/94 СЕДНИЦА 05.12.201864/2018 09-737-9-2018.pdf
2018ЈП Градски Паркинг - СкопјеМСС-МОБИЛЕН САНИТАРЕН СЕРВИС ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги–набавка на услуги за поставување, одржување и празнење на преносни тоалетни кабини на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање 09-736/64 СЕДНИЦА 05.12.201834/2018 09-736-6-2018.pdf
2018ЈП Водовод и канализација СкопјеБИОТЕК ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – Опрема за лабораторија– по листи на спецификација 09-734/74 СЕДНИЦА 05.12.201853/2018 09-734-7-2018.pdf
2018ООУ Никола Карев - РадовишВА-ТРАНС Славчо ДОО РадовишПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – превоз на ученици за наставната 2018/2019 до крајот на календарската 2019 година09-732/74 СЕДНИЦА 05.12.201805-643/3/2018 09-732-7-2018.pdf
2018Министерство за внатрешни работи на Република МакедонијаСУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – екстра лесно 1 (ЕЛ-1) гориво 08-758/74 СЕДНИЦА 05.12.201818-50/2/2018 08-758-7-2018.pdf
2018ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - КавадарциАД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – осигурување на градежни објекти, опрема и возила 08-746/74 СЕДНИЦА 05.12.20181/2018 08-746-7-2018.pdf
2018Царинска управа на Република Македонија ОФИС И КО ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – набавка на мебел за потребите на Царинска управа 08-743/64 СЕДНИЦА 05.12.201819/2018 08-743-6-2018.pdf
2018АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница РЕК БитолаРУБИТОН ДООЕЛ БитолаОтворена постапка набавка на работи – ископ на јаловина (инвестициона откривка) за ПК ПЈС Суводол, РЕК Битола 08-742/54 СЕДНИЦА 05.12.201816-47/2018 08-742-5-2018.pdf
2018АД Електрани на Македонија - СкопјеСГС Београд ДОО Р.СрбијаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на консултантски услуги за спроведување на процес на (ре)сертификација на системот за управување со животна средина согласно ИСО 14001:2015 08-740/74 СЕДНИЦА 05.12.201801-182/2018 08-740-7-2018.pdf
2018АД МЕПСО Скопјегрупа на понудувачи СТОЛБ ДООЕЛ Битола, ЕЛНОС БЛ ДООЕЛ Скопје и ИЕЕ д.о.о. Нови СадОтворена постапка набавка на услуги – надзор при изградба на 110кV далекувод бр.116 ТС Штип – ТС Пробиштип 08-733/74 СЕДНИЦА 05.12.201854/2018 08-733-7-2018.pdf
2018Општина ТетовоИР ТРАНС ДООЕЛ ТетовоОтворена постапка набавка на работи – чистење на речни корита на р.Пена, Г.Речица, М.Речица и река во Порој 09-735/113 СЕДНИЦА 28.11.201839/2018 09-735-11-2018.pdf
2018ЈКП Долнени - ПрилепЦМЦ ГРОУП ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – сервисирање, поправка и одржување на хлорната станица во село Дебреште 09-730/73 СЕДНИЦА 28.11.201805-342/2017 09-730-7-2018.pdf
2018ООУ Маршал Тито – с.Муртино, СтрумицаАЛЕ-ДАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО КочаниПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – изработка и монтажа на ПВЦ прозорци и влезни врати 09-729/73 СЕДНИЦА 28.11.201803/2018 09-729-7-2018.pdf
2018Јавно претпријатие за државни патишта Скопје ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Отворена постапка набавка на услуги – изработка на геодетски елаборати 09-727/113 СЕДНИЦА 28.11.201852/2018 09-727-11-2018.pdf
2018ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата Козле - СкопјеСТЕРНА ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – набавка на услуга за изнајмување на мултифункциски уреди за оптимизација на процесот за печатење, сервис и одржување на принтери 08-731/93 СЕДНИЦА 28.11.201839/2018 08-731-9-2018.pdf