ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2019ЈП Национални шуми СкопјеМАК АУТОСТАР ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - товарни возила (камиони) 09-338/725 СЕДНИЦА 16.05.201902-1060/6/2018 09-338-7-2019.pdf
2019ЈП Национални шуми СкопјеКАРГОМАКС ДООЕЛ Илинден Скопје Отворена постапка набавка на стоки - товарни возила (камиони) 09-337/725 СЕДНИЦА 16.05.201902-1060/6/2018 09-337-7-2019.pdf
2019ЈП за Државни патишта СкопјеБАШКИМ ТУРС ДООЕЛ Брвеница Отворена постапка набавка на услуги - транспорт на вработени во времетраење од две години 09-335/625 СЕДНИЦА 16.05.20193/2019 09-335-6-2019.pdf
2019ЈП за државни патиштаПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – изработка на проектна документација за државен пат А3, обиколница на Ресен 09-334/725 СЕДНИЦА 16.05.201994/2018 09-334-7-2019.pdf
2019ЈРП Македонска РадиотелевизијаБАПАЛ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги - одржување на хигиена во просториите на ЈРП МРТ09-333/625 СЕДНИЦА 16.05.201902-12/2019 09-333-6-2019.pdf
2019ЈП за Државни патишта СкопјеВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на услуги - транспорт на вработени во времетраење од две години09-326/825 СЕДНИЦА 16.05.20193/2019 09-326-8-2019.pdf
2019Јавно сообраќајно претпријатие Скопје ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеОтворена постапка групна набавка на услугa за осигурување од автомобилска одговорност и патници во градски, приградски, меѓународен сообраќај и жичница и зелен картон - ЈСП Скопје и ЈСП ТУРС ЈСП Скопје 09-325/725 СЕДНИЦА 16.05.201901/2019 09-325-7-2019.pdf
2019ООУ НИКОЛА КАРЕВ РадовишВАДОЛ - КОМЕРЦ ДООЕЛ - РадовишПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – превоз на ученици за наставната 2018/2019 година до крајот на календарската 2019 година 09-324/725 СЕДНИЦА 16.05.201905-107/3/2018 09-324-7-2019.pdf
2019Јавно сообраќајно претпријатие СкопјеЕУРОСИГ АД СкопјеОтворена постапка набавка на услугa за осигурување од автомобилска одговорност и патници во градски, приградски, меѓународен сообраќај и жичница и зелен картон - ЈСП Скопје и ЈСП ТУРС ЈСП Скопје 09-320/725 СЕДНИЦА 16.05.201901/2019 09-320-7-2019.pdf
2019АД Македонска пошта - СкопјеАУТО СЕРВИС РАДЕ ДООЕЛ ТеарцеОтворена постапка набавка на услуги – одржување и сервисирање на службени возила со носивост над 1 тон 08-347/525 СЕДНИЦА 16.05.201911/2019 08-347-5-2019.pdf
2019ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ СкопјеДИЈАГ ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - благодарен подарок за дарители на крв08-330/725 СЕДНИЦА 16.05.201910/2019 08-330-7-2019.pdf
2019Агенција за разузнавањеЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Jавна набавка од мала вредност набавка на услуги - осигурување на ПМВ 08-329/725 СЕДНИЦА 16.05.201900062/2019 08-329-7-2019.pdf
2019ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ СкопјеЕВРО ТИМ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – медицински помагала и антидекубитални душеци08-323/725 СЕДНИЦА 16.05.201917/2019 08-323-7-2019.pdf
2019ЈЗУ Универзитетска Клиника за Пластична и Реконструктивна Хирургија - СкопјеБИ-МЕК ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – оперативни светла08-322/625 СЕДНИЦА 16.05.20193/2019 08-322-6-2019.pdf
2019ЕВН Македонија АД Скопје (група договорни органи Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и ЕВН Македонија АД Скопје)ИНТРАКОМ ДООЕЛ – Скопје Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас  набавка на стоки – набавка на PLC броила и дополнителна опрема 08-321/825 СЕДНИЦА 16.05.201907-05/2018 08-321-8-2019.pdf
2019ЕВН Македонија АД Скопје (група договорни органи Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и ЕВН Македонија АД Скопје)ЛОГАРЕКС СМАРТ МЕТЕРИНГ С.Р.О – Република ЧешкаПостапка со преговарање со претходно објавување на оглас набавка на стоки – набавка на целосно електронски трифазни броила за директно приклучување 08-309/825 СЕДНИЦА 16.05.201911-12/2018 08-309-8-2019.pdf
2019Општина ПрилепМЕРИАН АС ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – набавка на опрема 09-327/624 СЕДНИЦА 10.05.20194/2019 09-327-6-2019.pdf
2019ЈП Водовод и канализација - СкопјеРИС ХЕМ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – услуга за атестирање на садови под притисок09-319/824 СЕДНИЦА 10.05.201906/2019 09-319-8-2019.pdf
2019Јавно сообраќајно претпријатие СкопјеТДА ТРЕЈД ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - набавка на гуми за автобуси 09-318/824 СЕДНИЦА 10.05.201923/2019 09-318-8-2019.pdf
2019Општина АеродромХИДРОТЕК ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги - одржување на фонтани на територија на Општина Аеродром09-316/624 СЕДНИЦА 10.05.201916/2019 09-316-6-2019.pdf