ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2020Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.ЛГ ВЕСТ БАЛКАН ИНДУСТРИСКИ И МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавки на стоки на Градежна опрема и материјали за редовно и инвестиционо одржување за Подружница Скопје, Автопат, Велес, Штип и Битола 09-653/744 СЕДНИЦА 29.07.202009402/2020 09-653-7-2020.pdf
2020Министерство за одбрана - сектор за логистикаТРИ М Трејд ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Свежо овошје и зеленчук 08-714/544 СЕДНИЦА 29.07.202005591/2020 08-714-5-2020.pdf
2020Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоБО-РИ ДОО КавадарциЈавен повикКонцесиидоделување договор за концесија на риби за вршење на стопански риболов на риболовната зона „акумулација Тиквешко езеро“ 11-699/444 СЕДНИЦА 29.07.2020  11-699-4-2020.pdf
2020АД ЕЛЕМ (Дирекција) на договорниот орган АД ЕСМ СкопјеТрговец поединец за вештачење и процена Д-р. Анастас Џуровски, РесенOтворена постапка  набавка на услуги - Услуга за проценка на недвижности со идентификација на К.П. за потребите на АД ЕЛЕМ (Дирекција) 09-673/444 СЕДНИЦА 29.07.202014983/2019 09-673-4-2020.pdf
2020Државен инспекторат за земјодлствоАМ ЦЕРТ ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Јавна набавка на услуга за технички преглед и одржување на возила 08-708/644 СЕДНИЦА 29.07.202009798/2020 08-708-6-2020.pdf
2020ФОД ДООЕЛ - Новаци, АД ЕСМ СкопјеТЕХНО БИТОЛА ДООЕЛ БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на услуги – Сервисирање на компресори 09-698/744 СЕДНИЦА 29.07.202006262/2020 09-698-7-2020.pdf
2020КЈП Нискоградба - БитолаЕКО КЛУБ ПЛУС ДОО БитолаНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Достава и одржување на мобилни тоалети 09-701/544 СЕДНИЦА 29.07.202008924/2020 09-701-5-2020.pdf
2020АД ЕСМ Скопје, подружница РЕК БитолаСИСКОН ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - Изработка на проект и набавка на фреквентни регулатори 3 парчиња за транспорт на БРС 1800 (РЕК Битола) 09-709/1144 СЕДНИЦА 29.07.202006586/2020 09-709-11-2020.pdf
2020Општина ШтипИЦС СИСТЕМИ Р. Чешка подружница РСМOтворена постапка Јавно приватно партнерствододелување на договор за воспоставување на ЈПП за модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој на јавното осветлување во Општина Штип11-558/1044 СЕДНИЦА 29.07.2020  11-558-10-2020.pdf
2020Република Северна Македонија, Влада на Република Северна Македонија, преку Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоСЕЛЕКТА ДООЕЛ КавадарциЈавен повикКонцесиидоделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовни зони, Риболовна зона “Акумулација Тиквешко Езеро“ 11-633/544 СЕДНИЦА 29.07.2020  11-633-5-2020.pdf
2020Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеOтворена постапка  набавка услуги - Осигурување од автомобилска одговорност за автобуси за градски и приградски сообраќај, автобуси за меѓународен сообраќај, минибуси, товарни возила и патнички возила за ЈСП СКОПЈЕ и Осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај при превоз на патници во градски и приградски сообраќај, меѓународен сообраќај и осигурување на патници при превоз со Жичница ЈСП СКОПЈЕ09-700/644 СЕДНИЦА 29.07.202006020/2020 09-700-6-2020.pdf
2020ЈКП Водовод БитолаЕВРО СТИЛ ДОО БитолаOтворена постапка  набавка стоки - Набавка и испорака на комбинирана машина - ровокопач/утоварувач 09-706/844 СЕДНИЦА 29.07.202009852/2020 09-706-8-2020.pdf
2020Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеOтворена постапка  набавка услуги - Осигурување од автомобилска одговорност за автобуси за градски и приградски сообраќај, автобуси за меѓународен сообраќај, минибуси, товарни возила и патнички возила за ЈСП СКОПЈЕ и Осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај при превоз на патници во градски и приградски сообраќај, меѓународен сообраќај и осигурување на патници при превоз со Жичница ЈСП СКОПЈЕ09-704/644 СЕДНИЦА 29.07.202006020/2020 09-704-6-2020.pdf
2020АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје Подружница РЕК Битола3 СТ ДООЕЛ ИлинденOтворена постапка  набавка стоки - Масло турбинско (РЕК Битола) 09-711/544 СЕДНИЦА 29.07.202007726/2020 09-711-5-2020.pdf
2020ЈЗУ Општа болница ,,Др. Ферид Мурад“ ГостиварОКСА СОЛУШНС ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка стоки - материјали за хигиена и детерџенти за перење на болничка постелина(повторена) 09-712/744 СЕДНИЦА 29.07.202009335/2020 09-712-7-2020.pdf
2020М.Ж. Транспорт АД-СкопјеСТД ДОО Нов ДојранOтворена постапка  набавка стоки - Резервни електро делови, резервни делови за долен строј 09-707/544 СЕДНИЦА 29.07.202007303/2020 09-707-5-2020.pdf
2020Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоКАЈ ЌИРО ДООЕЛ Кавадарци Концесииконцесија на риби за вршење на стопански риболов на риболовната зона „акумулација Тиквешко езеро“ 11-682/443 СЕДНИЦА 22.07.20201/2020 11-682-4-2020.pdf
2020ЈРП Македонска РадиотелевизијаМОТИВ ПЛУС Консалтинг ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на услуги - Одржување хигиена во простории 09-705/543 СЕДНИЦА 22.07.202008977/2020 09-705-5-2020.pdf
2020ЈЗУ Центар за јавно здравје ВелесВИЗИОМЕД ГБГ ДООЕЛ СкопјеЈавна набавка со мала вредност набавка на стоки - Тестови за одредување на антиген на helicobacter pylori, имунохроматографски тест за Rota virus во фецес, Echinococcus и Серуми за аглутинација09-702/1143 СЕДНИЦА 22.07.202008784/2020 09-702-11-2020.pdf
2020Општина КавадарциУ ПОВЕР ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - Електрична енергија09-696/443 СЕДНИЦА 22.07.202007052/2020 09-696-4-2020.pdf