ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021ЈУ Специјален завод Демир Капија Отворена постапка набавка на Стоки - набавка на нафта за греење ЕЛ-108-41/51 СЕДНИЦА 08.01.202116820/2020 08-41-5-2021.pdf
2020Собрание на Република Северна МакедонијаДИГИТРОН ПЕТРЕ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Тонери и кертриџи09-1139/669 СЕДНИЦА 29.12.202015924/2020 09-1139-6-2020.pdf
2020 ЈКП Комуналец - ПрилепА1 Македонија ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Сукцесивна набавка на услуги на мобилна телефонија 09-1135/869 СЕДНИЦА 29.12.202017058/2020 09-1135-8-2020.pdf
2020ЈОУДГ Гоце Делчев Илинден РИМЕС МС ГРОУП ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - прехранбени производи за исхрана на децата од детската градинка09-1134/769 СЕДНИЦА 29.12.202016326/2020 09-1134-7-2020.pdf
2020ЈЗУ Психијатриска болница Скопје - СкопјеБАПАЛ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Одржување хигиена09-1133/569 СЕДНИЦА 29.12.202017279/2020 09-1133-5-2020.pdf
2020Општина БитолаАРКОМ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапкаНегативна референца набавка услуги - Проекти за санација и реконструкција на објекти во сопственост на о.Битола и кровови – Адаптација на дел од Мајчин дом во градинка со П=450 м² 09-1130/969 СЕДНИЦА 29.12.202014664/2020 09-1130-9-2020.pdf
2020ЈП Комунална хигиена СкопјеМАК АУТОСТАР ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - Специјални комунални возило и останати возила (кипер, цистерни, метлачки) 09-1129/769 СЕДНИЦА 29.12.202013368/2020 09-1129-7-2020.pdf
2020Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.ТОБИ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка стоки - Набавки на стоки на резервни делови и поправка на товарни возила која завршува со склучување на рамковна спогодба со еден економски оператор 09-1127/569 СЕДНИЦА 29.12.202013516/2020 09-1127-5-2020.pdf
2020Јавно претпријатие за државни патишта ЛАТРОН СОЛУШНС ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги - Дигитализација на печатена документација за Дигитална архива09-1126/1469 СЕДНИЦА 29.12.202014460/2020 09-1126-14-2020.pdf
2020Национален конзерваторски центарАГЕНЦИЈА ШПАТА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица09-1124/569 СЕДНИЦА 29.12.202015526/2020 09-1124-5-2020.pdf
2020Национален конзерваторски центарШПАТА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица09-1120/469 СЕДНИЦА 29.12.202015526/2020 09-1120-4-2020.pdf
2020Секретаријат за европски прашања СТЕРНА ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - набавка на опрема – ИКТ опрема, резервни делови и галантерија08-1132/1569 СЕДНИЦА 29.12.202017445/2020 08-1132-15-2020.pdf
2020Министерство за финансии - Управа за јавни приходиЕКО КЛИНИНГ ПРОФЕСИОНАЛ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка стоки - Средства за дезинфекција и лична заштита за потребите на УЈП 08-1131/569 СЕДНИЦА 29.12.202015281/2020 08-1131-5-2020.pdf
2020Министерство за внатрешни работи на РМРЕЛИСИС ДООЕЛ - СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - Видео надзор и контрола на пристап08-1125/569 СЕДНИЦА 29.12.202011144/2020 08-1125-5-2020.pdf
2020Министерство за внатрешни работи МОТОЦЕНТАР ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - надворешни гуми – пневматици08-1116/669 СЕДНИЦА 29.12.202014980/2020 08-1116-6-2020.pdf
2020Министерство за внатрешни работиТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - агрегати на дизел гориво08-1111/569 СЕДНИЦА 29.12.202006479/2020 08-1111-5-2020.pdf
2020ЈП Комунална хигиена СкопјеМАК АУТОСТАР ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки – Специјални комунални возилa и останати возила (кипер, цистерни, метлачки) 09-1129/468 СЕДНИЦА 23.12.202013368/2020 09-1129-4-2020.pdf
2020ЈОУДГ БАМБИ М.КаменицаВИД-КОМЕРЦ ДООЕЛ ШтипПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за 202109-1128/568 СЕДНИЦА 23.12.202017478/2020 09-1128-5-2020.pdf
2020Општина Охрид СТЕНТОН ГРАДБА ДОО БитолаПоедноставена отворена постапка набавка работи - реконструкција на пумпни станици во селата Љубаништа и Трпејца и замена на пумпи во пумпна станица Метропол (Втора изменета објава за Дел 1 Монтирање на нови пумпи во пумпна станица Метропол)09-1119/768 СЕДНИЦА 23.12.202008768/2020 09-1119-7-2020.pdf
2020Општина Центар 2СС ДООЕЛ КичевоOтворена постапка  набавка услуги - Обезбедување на имот и лица во училиштата и градинките на територија на Општина Центар 09-1115/568 СЕДНИЦА 23.12.202015818/2020 09-1115-5-2020.pdf