ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2020ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје Отворена постапка набавка на стоки - Медицински средства и заштитна опрема за превенција од COVID-1909-956/657 СЕДНИЦА 21.10.202012702/2020 09-956-6-2020.pdf
2020ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје Отворена постапка набавка на стоки - Медицински средства и заштитна опрема за превенција од COVID-1909-945/657 СЕДНИЦА 21.10.202012702/2020 09-945-6-2020.pdf
2020Државен Студентски дом Скопје-СкопјеЕУРО ФЛОР МАРКЕТ ДООЕЛ ТетовоПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Хигиенски средства09-933/457 СЕДНИЦА 21.10.202002961/2020 09-933-4-2020.pdf
2020Државен Студентски дом Скопје-СкопјеЃОРГИЕВИ ДООЕЛ с.Гарван, КончеОтворена постапка набавка на стоки – Млеко и млечни производи09-932/1057 СЕДНИЦА 21.10.202011354/2020 09-932-10-2020.pdf
2020 ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - СкопјеРЕНИ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеЈавна набавка со мала вредност набавка на услуги - Одржување и сервисирање на опрема и тоа: 1.Компјутери(хардвер), 2.Бела техника, клими и разладни уреди, 3.ППапарати и опрема, 4.Телефони, телефонска мрежа и дигитални телефонски централи, 5.Видео надзор со мрежа, 6.Апарати во кујна,7.Електрична инсталација, 8.Машини во перална, 9.Одржување и сервисирање на котлови и оџаци и топловодна инсталација и 10.Доводна и одводна канализациона и водоводна мрежа09-931/657 СЕДНИЦА 21.10.202013115/2020 09-931-6-2020.pdf
2020Јавно претпријатие за комунални дејности „ПЛАВАЈА“ ПО РадовишКАЗ-ГРУП ДОО ИлинденПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Водоводни материјали09-928/3257 СЕДНИЦА 21.10.202014641/2020 09-928-32-2020.pdf
2020ЈЗУ Општа болница ВелесЛГ ВЕСТ БАЛКАН индустриски и медицински гасови ДООЕЛ СкопјеЈавна набавка со мала вредност набавка на стоки - Медицински гасови и потрошен материјал09-926/757 СЕДНИЦА 21.10.202013921/2020 09-926-7-2020.pdf
2020ЈПКД Комуналец - ГевгелијаФУД ЛАБ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Здравствени услуги-испитување на безбедност на вода по втор пат09-923/1457 СЕДНИЦА 21.10.202013862/2020 09-923-14-2020.pdf
2020Јавно сообраќајно претпријатие СкопјеЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО СкопјеЈавна набавка со мала вредност набавка на услуги – испитување на громобранска инсталација, заземјување и високонапонски изолациони средства09-921/657 СЕДНИЦА 21.10.202012818/2020 09-921-6-2020.pdf
2020Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - СкопјеРЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка услуги - Одржување, сервисирање и испитување на ПП апарати и стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси во АДИССДП - Скопје и набавка на ПП апарати и опрема09-919/757 СЕДНИЦА 21.10.202011461/2020 09-919-7-2020.pdf
2020ЈП Бошава - Демир КапијаЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВелесЈавна набавка со мала вредност набавка на услуги - aнализа на вода за пиење, здравствен надзор на вработени и обука-Курс по хигиена09-915/1357 СЕДНИЦА 21.10.202011129/2020 09-915-13-2020.pdf
2020ЈЗУ Специјализирана болница за Нефрологија – Струга АВИЦЕНА ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - КОМПЛЕТНО АВТОМАТИЗИРАН МОЛЕКУЛАРЕН СИСТЕМ ЗА ИЗВЕДБА НА ПОЛИМЕРАЗА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЈА ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ СО ПРИНЦИП НА MULTIPLEX NESTED PCR ТЕХНИКА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ –за потребите на Микробиолошка Лабораторија во состав на болницата09-912/657 СЕДНИЦА 21.10.202012958/2020 09-912-6-2020.pdf
2020Ј.К.П „ПАЗАРИ“ Прилеп ПИТОН ДОО ОхридЈавна набавка со мала вредност набавка на услуги - Обезбедување физичко и патролно на имот и лица 09-904/657 СЕДНИЦА 21.10.202014177/2020 09-904-6-2020.pdf
2020Државен универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШтипОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје Јавна набавка со мала вредност набавка на услуги - Набавка на Осигурување на возила 09-898/857 СЕДНИЦА 21.10.202012568/2020 09-898-8-2020.pdf
2020Општина ЧашкаРАЦИО ГРУП ДООЕЛ КумановоЈавна набавка со мала вредност набавка на услуги - Утврдување на проценета вредност на објекти и имот сопственост на Општина Чашка09-875/757 СЕДНИЦА 21.10.202011698/2020 09-875-7-2020.pdf
2020Претседател на Република Северна МакедонијаНЕОКОМ АД СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Документ менаџмент систем (DMS) и е-архива08-942/1157 СЕДНИЦА 21.10.202012485/2020 08-942-11-2020.pdf
2020Министерство за внатрешни работи на РМСКАЈ МОТО ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - мотоциклистичка опрема08-906/1157 СЕДНИЦА 21.10.202010269/2020 08-906-11-2020.pdf
2020Министерство за внатрешни работи на РСМакедонијаФАМАФЛЕКС ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – Опасачи08-886/1257 СЕДНИЦА 21.10.202009681/2020 08-886-12-2020.pdf
2020ЈП Водовод и канализација – СкопјеТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ БМВ Мирко ДООЕЛ СкопјеЈавна набавка со мала вредност набавка на услуги - Обука на вработени за безбедно и здраво работење08-864/557 СЕДНИЦА 21.10.202012000/2020 08-864-5-2020.pdf
2020ЈПКД Комуналец - ГевгелијаФУД ЛАБ“ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на Услуги - Здравствени услуги-испитување на безбедност на вода по втор пат09-923/1156 СЕДНИЦА 15.10.202013862/2020 09-923-11-2020.pdf