ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2019Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - СкопјеАПОЛО Ратко ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – тонери, драмови, кертриџи и рибони09-179/613 СЕДНИЦА 13.03.201916-271/2/2019 09-179-6-2018.pdf
2019ЈКП Дервен ВелесХИПНЕЛ ДОО Скопје Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на опрема и резервни делови за потребите на фабрика за вода (компресор, дозир пумпа, pH метар, процесен турбинометар) 09-175/713 СЕДНИЦА 13.03.20191/2019 09-175-7-2018.pdf
2019Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна МакедонијаНЕТ - БИТ ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – набавка на услуги за одржување на инфраструктура на сервисите на ЗЕЛС на клауд систем 09-171/1113 СЕДНИЦА 13.03.20190507-1384/2018 09-171-11-2018.pdf
2019ЈУДГ Детска радост - СкопјеТРИ М ТРЕЈД ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – овошје и зеленчук 09-170/813 СЕДНИЦА 13.03.20192/2019 09-170-8-2018.pdf
2019Царинска управа на РМВИКТОРИЈА ГРАДБА НАЦЕ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – тековно одржување на објекти на гранични премини08-186/613 СЕДНИЦА 13.03.201928/2018 08-186-6-2018.pdf
2019Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република МакедонијаОЗОН ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на работи – реконструкција на системот за ладење во објектот Нова Македонија 08-182/513 СЕДНИЦА 13.03.201943/2018 08-182-5-2018.pdf
2019АД Македонска поштаАД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – осигурување на моторни возила и мопеди при регистрација и зелен картон 08-181/613 СЕДНИЦА 13.03.201904/2019 08-181-6-2018.pdf
2019Македонска академија на науките и уметноститеАПОЛО Ратко ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – тонери за печатачи, фотокопири и факс апарати 08-172/613 СЕДНИЦА 13.03.20192/2019 08-172-6-2018.pdf
2019Министерство за внатрешни работи на Република МакедонијаМИК ДОО Свети Николе  набавка на стоки – месо свежо и замрзнато 08-158/713 СЕДНИЦА 13.03.201918-96/2018 08-158-7-2018.pdf
2019Министерство за внатрешни работи на Република Северна МакедонијаРИМЕС МС ГРОУП ДОО Скопје   набавка на стоки – месо свежо и замрзнато 08-152/713 СЕДНИЦА 13.03.201918-96/2018 08-152-7-2018.pdf
2019ООУ Кирил и Методиј Прилеп2000 АМИГОС ДООЕЛ Прилеп    09-178/412 СЕДНИЦА 06.03.2019  09-178-4-2019.pdf
2019Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија Отворена постапка набавка на услуги – услуги за одржување на инфраструктура на сервисите на ЗЕЛС на клауд систем09-171/612 СЕДНИЦА 06.03.20190507-1384/2018 09-171-6-2019.pdf
2019Општина БутелГЕО ЈИС ДОО БитолаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – извршување на оперативни геодетски работи09-169/512 СЕДНИЦА 06.03.201905/2019 09-169-5-2019.pdf
2019СОУ Гимназија Мирче Ацев ПрилепВЕНЕЦИЈА ДООЕЛ ШтипПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – Набавка на Бели магнетни табли, Интерактивни табли и ЛЦД Проектори 09-161/712 СЕДНИЦА 06.03.201901/2019 09-161-7-2019.pdf
2019ЈП Комуналец Крива ПаланкаТРИНИТИ СИСТЕМИ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – мрежна опрема09-156/712 СЕДНИЦА 06.03.20197/2019 09-156-7-2019.pdf
2019Општина ГрадскоПриватна агенција за вработување СПИД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги избор на агенција за привремени вработувања за 2019 година 09-149/612 СЕДНИЦА 06.03.201902/2019 09-149-6-2019.pdf
2019ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо - ОхридАЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – Медицински потрошен материјал08-173/512 СЕДНИЦА 06.03.201959/2018 08-173-5-2019.pdf
2019Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоКРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеОтворена постапка набавка на осигурителни услуги08-159/612 СЕДНИЦА 06.03.201905-1590/2019 08-159-6-2019.pdf
2019НУ Македонска Филхармонија СкопјеКРАФТИНГ ГРУП ДООЕЛ Скопје Негативна референцанабавка на стоки – потрошен материјал за музички инструменти за 2019 08-157/712 СЕДНИЦА 06.03.201927/2018 08-157-7-2019.pdf
2019ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – материјали за изработка на акрилатни и скелетирани протези и останати материјали за употреба во протетика08-155/912 СЕДНИЦА 06.03.20196/2019 08-155-9-2019.pdf