ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018ЈУ Зоолошка градина на Град СкопјеФОДУЛМАК ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – сено 09-439/1035 СЕДНИЦА 18.07.201811/2018 09-439-10-2018.pdf
2018СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска КаменицаСУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – набавка и испорака на масло за горење09-436/635 СЕДНИЦА 18.07.20187/2018 09-436-6-2018.pdf
2018ЈКП Комуналец - ПрилепЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – сукцесивна набавка на услуги за осигурување од автоодговорност на службени возила09-432/635 СЕДНИЦА 18.07.201843/2018 09-432-6-2018.pdf
2018Јавно сообраќајно претпријатие - СкопјеОНЕ.ВИП ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – набавка на телекомуникациски услуги за интегрирано решение за фиксна телефонија 09-422/635 СЕДНИЦА 18.07.201848/2018 09-422-6-2018.pdf
2018ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници - СкопјеИНТЕРСПАЦЕ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – изнајмување на резервна оптичка линија 09-421/735 СЕДНИЦА 18.07.201816-1384/2/2018 09-421-7-2018.pdf
2018Јавно сообраќајно претпријатие Скопје3 СТ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – моторно масло за автобуси09-415/835 СЕДНИЦА 18.07.201863/2018 09-415-8-2018.pdf
2018Општина АеродромКРЕАТИВА.ИНК ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка  набавка на стоки – набавка на персонални компјутери, скенери, принтери, мултифункционални уреди, компјутерска галантерија09-414/735 СЕДНИЦА 18.07.201813/2018 09-414-7-2018.pdf
2018ЈДГ Весели Цветови - СкопјеТРИ – М ТРЕЈД ДООЕЛ ИлинденОтворена постапка набавка на стоки – разни производи 09-408/1035 СЕДНИЦА 18.07.201820/2018 09-408-10-2018.pdf
2018Општина АеродромСТЕРНА ДОО Скопје Отворена постапка набавка на стоки – набавка на персонални компјутери, скенери, принтери, мултифункционални уреди, компјутерска галантерија09-406/1235 СЕДНИЦА 18.07.201813/2018 09-406-12-2018.pdf
2018Општина БитолаЕЛ-МАР ДООЕЛ БитолаОтворена постапка набавка на услуги – одржување на опремата за улично осветлување за поранешна општина Бистрица09-399/635 СЕДНИЦА 18.07.201824-133/2017 09-399-6-2018.pdf
2018 ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија - СкопјеНЕТ ЕЛЕКТРОНИКС Владимир ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - апарат за компјутеризирана томографиј08-440/535 СЕДНИЦА 18.07.201808/2018 08-440-5-2018.pdf
2018 ЈЗУ Општа болница ВелесМАКЛИФТ ДООЕЛ Скопје за Отворена постапкаНегативна референцанабавка на работи – замена на лифтови во главна болничка зграда на договорниот орган08-427/535 СЕДНИЦА 18.07.201820-07/2018 08-427-5-2018.pdf
2018 ЈЗУ Општа болница ВелесМАКЛИФТ ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапкаНегативна референцанабавка на работи – замена на лифтови во главната болничка зграда 08-426/635 СЕДНИЦА 18.07.201820-07/2018 08-426-6-2018.pdf
2018Факултет за земјоделски науки и храна - СкопјеДОН-ХАУС ДООЕЛ с.Мала Речица, ТетовоОтворена постапка абавка на работи – набавка, транспорт и вградување на ПВЦ прозори 08-423/735 СЕДНИЦА 18.07.201803/2018 08-423-7-2018.pdf
2018НУ Македонска Опера и БалетКРАФТИНГ ГРУП ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – потрошен материјал за музички инструменти за 2017 година08-419/735 СЕДНИЦА 18.07.201812/2018 08-419-7-2018.pdf
2018Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република МакедонијаОЗОН ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на работи – реконструкција на систем за ладење во објектот Нова Македонија08-404/1035 СЕДНИЦА 18.07.201812/2018 08-404-10-2018.pdf
2018Општина БрвеницаКМГ ЕОЛ КВАЗАЛ ДООЕЛ Скопје Јавно приватно партнерствојавно приватно партнерство бр.011/2018 за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување на Општина Брвеница09-431/634 СЕДНИЦА 11.07.2018011/2018 09-431-6-2018.pdf
2018Општина БрвеницаЕЛЕКТРОИЗГРАДБА ДООЕЛ Скопје Јавно приватно партнерствонабавка за воспоставување на јавно приватно партнерство бр.011/2018 – ЈПП за доделување на договор за ЈПП за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Брвеница 09-425/534 СЕДНИЦА 11.07.2018011/2018 09-425-5-2018.pdf
2018ЈКП Водовод БитолаРИС-ХЕМ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – течен хлор, натриум хипохлорит и баждарење на боци09-409/734 СЕДНИЦА 11.07.201825/2018 09-409-7-2018.pdf
2018ЈКП Гази Баба 2007Агенција за привремени вработувања СПИД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за привремени вработувања 09-407/634 СЕДНИЦА 11.07.201808/2018 09-407-6-2018.pdf