ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018Општина Демир КапијаИНТЕР - КОНСТРАКШН ДООЕЛ ГевгелијаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – набавка на контејнери за селективен отпад 09-716/656 СЕДНИЦА 14.11.201822/2018 09-716-6-2018.pdf
2018ЈП Паркови и зеленило СкопјеПриватна агенција за вработување СПИД СкопјеОтворена постапка набавка на услуга на Агенција за привремено вработување (отстапување на работници)09-702/656 СЕДНИЦА 14.11.201834/1/2018 09-702-6-2018.pdf
2018СУГС Георги Димитров СкопјеИНВЕНТИВ 7 ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на работи - реконструкција и уредување на училишна библиотека09-699/756 СЕДНИЦА 14.11.201820/2018 09-699-7-2018.pdf
2018Општина ЧаирВИА СИГНАЛ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на работи – поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на дел од уличната мрежа во Општина Чаир09-693/756 СЕДНИЦА 14.11.201805-1865/2018 09-693-7-2018.pdf
2018ООУ Дедо Иљо Малешевски БеровоБЕРОВО-ТРАНС ДООЕЛ БеровоПостапка со преговарање без претходно објaвување на оглас набавка на услуги – превоз на ученици во ООУ Дедо Иљо Малешевски Берово во учебната 2018/2019 година (делива набавка)09-687/756 СЕДНИЦА 14.11.2018  09-687-7-2018.pdf
2018Јавно претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО РадовишСИНПЕКС ДОО БитолаОтворена постапка набавка на стоки – компактно мини возило за метење на тротоари, улици и тешко достапни површини 09-686/656 СЕДНИЦА 14.11.201828/2018 09-686-6-2018.pdf
2018Општина БитолаЕЛ-МАР ДООЕЛ БитолаОтворена постапка набавка на услуги – одржување на опремата за улично осветлување за поранешна општина Бистрица09-683/656 СЕДНИЦА 14.11.201824-133/2017 09-683-6-2018.pdf
2018ЈОУДГ 11 Октомври СкопјеОНЕ.ВИП ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – мобилна, фиксна телефонија и интернет 09-672/556 СЕДНИЦА 14.11.201823/2018 09-672-5-2018.pdf
2018Дирекција за технолошки индустриски развојни зониГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ ДОО Свети Николе Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – изработка на геодетски елаборати на различни локации во РМ 08-717/556 СЕДНИЦА 14.11.201801-18/2018 08-717-5-2018.pdf
2018Царинска управа на Република МакедонијаОЛИМП Бугарија ДООЕЛ Софија, Р. БугаријаОтворена постапка набавка на стоки – сигурносни пломби08-713/656 СЕДНИЦА 14.11.201812/2018 08-713-6-2018.pdf
2018Фонд на пензиско и инвалидско осигурување на МакедонијаТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ БМВ Мирко ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за безбедност и здравје при работа08-707/756 СЕДНИЦА 14.11.201820-4052/2/2018 08-707-7-2018.pdf
2018Царинска управа на Република МакедонијаДОНА-М ДООЕЛ ШтипОтворена постапка набавка на стоки – набавка на службена облека за царински службеници08-697/656 СЕДНИЦА 14.11.201813/2018 08-697-6-2018.pdf
2018Министерство за внатрешни работи на Р.МСИТИ ЛОГИСТИКС 2011 ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – услуги за чистење и одржување на базен во Центар за обука - Идризово08-695/556 СЕДНИЦА 14.11.201818-70/2018 08-695-5-2018.pdf
2018ЕВН Македонија АД СкопјеМАК АУТОСТАР ДООЕЛ СкопјеПостапка со преговарање со претходно објавување на оглас набавка на стоки – нови возила 08-692/956 СЕДНИЦА 14.11.2018  08-692-9-2018.pdf
2018ФОД ДООЕЛ Новаци, АД ЕЛЕМ СкопјеАТБ СЕВЕР МАК ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – намотки за високонапонски електромотори (повторена постапка)08-691/1356 СЕДНИЦА 14.11.2018725-08/2018 08-691-13-2018.pdf
2018ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата КОЗЛЕ - СкопјеАД Осигурителна полиса СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – осигурување на градежни објекти, опрема, компјутери и компјутерска опрема, машини и уреди, осигурување од професионална одговорност од дејност за причинети штети према трети лица и предмети, осигурување од општа одговорност од дејност за причинети штети према трети лица и предмети, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и колективно осигурување од незгода 08-685/756 СЕДНИЦА 14.11.201837/2018 08-685-7-2018.pdf
2018АД за Изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката – СкопјеГрупа на понудувачи АТРИУМ ДОО – Вевчани и ДЕКОМ-КОМ ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапка набавка на градежни работи за изградба на објект Блок 7.5 ГП 1.45 (стара ознака Блок К1, УЕ 27) на ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ во Пробиштип08-682/756 СЕДНИЦА 14.11.20187/2017 08-682-7-2018.pdf
2018ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо ОхридНЕОКОР МЕДИКА ДОО Скопје Отворена постапка набавка на стоки – ОСМ од лот 39- биполарна (субтотална) протеза за колк, разни големини08-679/1056 СЕДНИЦА 14.11.201837/2018 08-679-10-2018.pdf
2018ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо ОхридПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – ОСМ – тотална ендопротеза за колк – безцементна разни големини (хидроксиапатит) од лот 38-а 08-678/1056 СЕДНИЦА 14.11.201836/2018 08-678-10-2018.pdf
2018ЈП Комунална хигиена СкопјеКОНТЕГО ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – дигитализација на архивската граѓа преку екстернализација на функциите и процесите во специјален архивски центар 09-698/655 СЕДНИЦА 06.11.201854/2018 09-698-6-2018.pdf