ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2020ЈЗУ Општа Болница со проширена дејност ДебарОКСА СОЛУШНС ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Административни материјали и тонери за принтање 09-535/733 СЕДНИЦА 27.05.202006336/2020 09-535-7-2020.pdf
2020ЈП Национални шуми- п.о.-СкопјеЛАВАДО 02 АГ ДООЕЛ СтругаOтворена постапка  набавка на услуги - Превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти 09-531/633 СЕДНИЦА 27.05.202002741/2020 09-531-6-2020.pdf
2020Универзитет Св.Кирил и Методиј Медицински Факултет СкопјеБАПАЛ Благој ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Ангажирање на агенција за тековно одржување на хигиена за период од 1 година 09-530/533 СЕДНИЦА 27.05.202005942/2020 09-530-5-2020.pdf
2020ЈП Национални шуми СкопјеРИВА ТРАНС РИСТО ДООЕЛ КавадарциOтворена постапка  набавка на услуги - Превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти 09-526/433 СЕДНИЦА 27.05.202002741/2020 09-526-4-2020.pdf
2020ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември Скопје2СС ДООЕЛ КичевоOтворена постапка  набавка на услуги - Услуги за физичко, техничко и патролно обезбедување09-525/533 СЕДНИЦА 27.05.202005399/2020 09-525-5-2020.pdf
2020ЈП Национални шуми- п.о.-СкопјеРИВА ТРАНС Ристо ДООЕЛ КавадарциOтворена постапка  авка на услуги - Превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти09-524/533 СЕДНИЦА 27.05.202002741/2020 09-524-5-2020.pdf
2020ЈП Национални шуми - п.о.-СкопјеФОРЕСТ СТРОНГ ДООЕЛ с.Бороец, СтругаOтворена постапка  набавка на услуги - Превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти 09-522/633 СЕДНИЦА 27.05.202002741/2020 09-522-6-2020.pdf
2020Агенција за вработување на РСМПРОРИСК ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Набавка на услуги за извршување на стручните работи за безбедност и здравје при работа во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија 09-518/533 СЕДНИЦА 27.05.202004744/2020 09-518-5-2020.pdf
2020ЈЗУ Здравствен дом БитолаСУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - ЕЛ масло за горење и нафтени деривати09-517/1233 СЕДНИЦА 27.05.202006077/2020 09-517-12-2020.pdf
2020ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември Скопје ЕВРО ТИМ АД Скопје Oтворена постапка  набавка на хирушки конци 09-516/1733 СЕДНИЦА 27.05.202004200/2020 09-516-17-2020.pdf
2020ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември СкопјеИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - Услуги за физичко, техничко и патролно обезбедување09-515/733 СЕДНИЦА 27.05.202005399/2020 09-515-7-2020.pdf
2020ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември Скопје БИГОР КЛИНИНГ ДООЕЛ Скопје Oтворена постапка  набавка на услуги за одржување на хигиена 09-514/633 СЕДНИЦА 27.05.202005656/2020 09-514-6-2020.pdf
2020ЈУ Градска библиотека Браќа Миладиновци Скопје РМEЛЕКТРОВАТ ДОО Белград, Р.СрбијаПоедноставена отворена постапка набавка работи - реконструкција на електрика и плафон на холови приземје и први кат 09-512/10533 СЕДНИЦА 27.05.202005900/2020 09-512-105-2020.pdf
2020ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ с. Пласница, ПласницаНабавка со мала вредност  Подготовка на топол оброк (појадок и ручек) и ужинка за ученици во основно образование 09-510/1033 СЕДНИЦА 27.05.202006232/2020 09-510-10-2020.pdf
2020Машински факултет СкопјеРЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка услуги - Проверка, сервисирање и испитување на ППА, ПП централа и систем за ППЗ 09-509/633 СЕДНИЦА 27.05.202005434/2020 09-509-6-2020.pdf
2020ДСУ Искра - ШтипКИКИ ДООЕЛ КочаниПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на месо, млеко, леб и бели пецива, земјоделски производи и останати производи09-507/733 СЕДНИЦА 27.05.202004811/2020 09-507-7-2020.pdf
2020Јавна Здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ ЦО СкопјеХОССАМ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка стоки - Набавка на кожни прик тестови и ланцети09-506/933 СЕДНИЦА 27.05.202003959/2020 09-506-9-2020.pdf
2020Факултет за ветеринарна медицина - СкопјеБАПАЛ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка услуги - Одржување на хигиена на Факултетот 09-501/533 СЕДНИЦА 27.05.202005831/2020 09-501-5-2020.pdf
2020АД за приредување на игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје2СС ДООЕЛ КичевоПоедноставена отворена постапка набавка услуги - Обезбедување на службени простории 09-499/533 СЕДНИЦА 27.05.202005784/2020 09-499-5-2020.pdf
2020АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, СкопјеТЕХНО ИНОВА РМ ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка стоки - Компресор 250 KW (РЕК Осломеј) 09-486/1833 СЕДНИЦА 27.05.202015438/2019 09-486-18-2020.pdf