ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2019Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, подружница РЕК БитолаМАРКАНТ ДОО Ваљево, Р. СрбијаПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - расечени чаури за папучи, корпи и работни тркала за багери, бандвагени и одлагачи (РЕК Битола)09-767/577 СЕДНИЦА 08.11.201904838/2019 09-767-5-2019.pdf
2019ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Oтворена постапка  Управна контрола08-777/477 СЕДНИЦА 08.11.201906230/2019 08-777-4-2019.pdf
2019Општина КичевоШЕНОЛ ТРАНС ДООЕЛ с.ПласницаOтворена постапка  набавка на услуги – Превоз на ученици 09-771/476 СЕДНИЦА 06.11.201907505/2019 09-771-4-2019.pdf
2019Општина Кисела ВодаСПЕКТАРТЕРМО ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на работи – Реконструкција и одржување на јавно улично осветлување за потребите на Општина Кисела Вода09-753/1176 СЕДНИЦА 06.11.201908407/2019 09-753-11-2019.pdf
2019ОУ Ѓорѓи Пулевски Маврово-РостушеЦЕЛЕ ШПЕД ДООЕЛ ВелесПостапка од мала вредност  набавка на стоки - Огревно дрво за потребите на училиштето09-750/2176 СЕДНИЦА 06.11.201909819/2019 09-750-21-2019.pdf
2019ОУ Св.Кирил и Методиј с.Бучин, КрушевоЦЕЛЕ ШПЕД ДООЕЛ ВелесНабавка со мала вредност  набавка на стоки - огревно дрво за грејната сезона 2019/2020 година 09-749/1176 СЕДНИЦА 06.11.201909644/2019 09-749-11-2019.pdf
2019ОУ Ѓорѓи Пулевски Маврово-РостушеЛАЈМАН ДРВО ДООЕЛ ВелесПостапка од мала вредност  набавка на стоки - Огревно дрво за потребите на училиштето 09-745/2976 СЕДНИЦА 06.11.201909819/2019 09-745-29-2019.pdf
2019ОУ Св.Кирил и Методиј с.Бучин, Крушево ЛАЈМАН ДРВО ДООЕЛ ВелесНабавка со мала вредност  набавка на стоки - огревно дрво за грејната сезона 2019/2020 година 09-744/2476 СЕДНИЦА 06.11.201909644/2019 09-744-24-2019.pdf
2019Општина КарпошГАМА ГРАДБА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на работи - поплочување со павер елементи на споредни улици во н.м Бардовци, за два краци од ул.“14“, два краци од ул.“18“, крак од ул.“10“, крак од ул.“20“, крак од ул“6“ и крак од ул.“15“ 09-743/776 СЕДНИЦА 06.11.201908360/2019 09-743-7-2019.pdf
2019ЈЗУ Клиничка болница БитолаЕКО ТЕ РЕЦИКЛЕ ДООЕЛ ДОО ТетовоПоедноставена отворена постапка набавка на услуги – за подигање на медицински отпад 09-740/776 СЕДНИЦА 06.11.201908852/2019 09-740-7-2019.pdf
2019Општина Ѓорче ПетровСТЕРНА ДОО СкопјеПостапка од мала вредност  набавка на стоки - Изнајмување на копир апарати за период од две години09-735/876 СЕДНИЦА 06.11.201908048/2019 09-735-8-2019.pdf
2019ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки – импланти 09-733/2176 СЕДНИЦА 06.11.201908435/2019 09-733-21-2019.pdf
2019МЈП ПРОАКВА ОхридКАЗ ГРУП ДОО ИлинденПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на дуктилни цевки и лиено-фасонски делови 09-732/2876 СЕДНИЦА 06.11.201910119/2019 09-732-28-2019.pdf
2019ЈЗУ Специјализирана болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо ОхридЕКО КЛУБ ДООЕЛ БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на услуги – Подигнување, транспорт и уништување на медицински отпад 09-729/576 СЕДНИЦА 06.11.201908434/2019 09-729-5-2019.pdf
2019ЈОУДГ Ангел Шајче КумановоВП-ПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО КумановоПоедноставена отворена постапка набавка на работи – Замена на постоечка столарија со ПВЦ прозорци и врати во објект „Синоличка“09-727/576 СЕДНИЦА 06.11.201907855/2019 09-727-5-2019.pdf
2019Општина КратовоСТЕРНА ДОО СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на стоки - Набавка на фотокопир 09-726/876 СЕДНИЦА 06.11.201909902/2019 09-726-8-2019.pdf
2019ЈКП Водовод БитолаЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги – Набавка на услуга за осигурување 09-722/576 СЕДНИЦА 06.11.201906959/2019 09-722-5-2019.pdf
2019ЈЗУ Клиничка болница-ШтипУЛТРА ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - интегрирани болнички информациски систем за евиденција на здравствените и административните процеси 09-721/1176 СЕДНИЦА 06.11.201906166/2019 09-721-11-2019.pdf
2019АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје3 СТ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - масло турбинско 09-716/576 СЕДНИЦА 06.11.201905045/2019 09-716-5-2019.pdf
2019Основен суд ГостиварАСТИГ ТРЕЈД ДООЕЛ Битола Постапка од мала вредност  набавка на стоки - Набавка на печатени и канцелариски материјал09-714/1576 СЕДНИЦА 06.11.201908712/2019 09-714-15-2019.pdf