ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2017Општина КичевоИСЕНИ КОМПАНИ ДОО с.Стрелци, КичевоОтворена постапка набавка на работи – изградба на водоводна мрежа во с.Горно Строгомиште – Општина Кичево 09-448/544 СЕДНИЦА 20.09.201702/2017 09-448-5.pdf
2017ЈП Комунална хигиена - СкопјеМАКПЕТРОЛ АД Скопје  Технички дијалогнабавка на стоки– горива09-437/444 СЕДНИЦА 20.09.2017  09-437-4.pdf
2017Град СкопјеГрупа понудувачи ЛСГ БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје – носител на групата и МАСОН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеПостапка со преговарање без претходно објaвување на оглас набавка на работи – изведба на непредвидени работи произлезени при доградба и реконструкција на фасада на објект на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 2, а кои не се опфатени со основниот договор бр.08-1789/19 од 21.04.2015 година09-436/744 СЕДНИЦА 20.09.2017  09-436-7.pdf
2017Град СкопјеМИНЕЛ ШРЕДЕР ДОО – БелградОтворена постапка набавка на стоки – набавка, инсталирање и одржување на интегриран паметен систем за управување со уличното осветлување на Град Скопје09-433/644 СЕДНИЦА 20.09.201763/2017 09-433-6.pdf
2017Дирекција за технолошки индустриски развојни зони СкопјеЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица Отворена постапка набавка на работи – изведба на сервисни улици и изведба на дополнителна хидротехничка инфраструктура во ТИРЗ Скопје 108-446/544 СЕДНИЦА 20.09.201710/2017 08-446-5.pdf
2017Народна банка на Република МакедонијаСИГУРНОСТ - ДП ДООЕЛ – Скопје Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – резервни делови и потрошен материјал со сервисирање и одржување на противпожарни централи08-441/544 СЕДНИЦА 20.09.2017055/2017 08-441-5.pdf
2017Агенција за електронски комуникацииГрупа понудувачи БЕННИНГ-ПСАМ ДОО Скопје – носител на група понудувачи и СТУБЕЛЈ-М ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – агрегат и УПС08-440/744 СЕДНИЦА 20.09.201707/2017 08-440-7.pdf
2017ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – хируршки сутурен материјал08-435/1044 СЕДНИЦА 20.09.201722/2017 08-435-10.pdf
2017Министерство за внатрешни работи на Република МакедонијаДОНА-М Добре Митев ДООЕЛ ШтипОтворена постапка набавка на стоки – цивилна облека и обувки 08-432/744 СЕДНИЦА 20.09.201718-42/2017 08-432-7.pdf
2017ПОУ Св.Климент Охридски – Ново СелоЈОРДАН СИС ДООЕЛ – СтрумицаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки 09-431/643 СЕДНИЦА 13.09.201706/2017 09-431-6.pdf
2017ЕЛС Општина Демир ХисарМИГ ТРАВЕЛ 2005 ДООЕЛ БитолаОтворена постапка набавка на услуги – Превоз на ученици во општина Демир Хисар во учебната 2017/2018 година09-430/843 СЕДНИЦА 13.09.201705-563/3/2017 09-430-8.pdf
2017Министерство за информатичко општество и администрацијаСГС СЕРВИС ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – Сервис и одржување на моторни возила08-425/743 СЕДНИЦА 13.09.20172/2017 08-425-7.pdf
2017Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република МакедонијаБАПАЛ БЛАГОЈ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – одржување на хигиена, услуги за тековно одржување, услуги за обезбедување и ПП заштита на објектот МРТВ 08-409/1043 СЕДНИЦА 13.09.201714/2016 08-409-10.pdf
2017АД Електрани на Македонија – Скопје - Подружница РЕК Осломеј КичевоТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО НеготиноОтворена постапка набавка на услуга - Испитување на лифтови, челични конструкции, челични јажиња, рударска опрема и орудија за работа08-413/942 СЕДНИЦА 06.09.201717-033/2016 08-413-9.pdf
2017ЈП Улици и патишта - СкопјеЛИРЕКС ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – дигитална архива09-429/742 СЕДНИЦА 06.09.201734/2017 09-429-7.pdf
2017ООУ Партенија Зографски СкопјеСПЕЦИЈАЛ ПРОДУКТ ДООЕЛ СкопјеПостапка по член 17 од ЗЈН набавка на топол оброк09-428/842 СЕДНИЦА 06.09.2017  09-428-8.pdf
2017ОУ Братство – Миѓени - ТетовоСТИВ АЕ-ЕКСПРЕС с.Сараќино, Тетово Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – превозни услуги09-423/642 СЕДНИЦА 06.09.20171/2017 09-423-6.pdf
2017Општина КарпошЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје Отворена постапка набавка на услуги – хотелски и угостителски услуги за потребите на Општина Карпош09-422/742 СЕДНИЦА 06.09.201773/2017 09-422-7.pdf
2017Општина ДојранТЕХНОШОП ОРИНК ДОО ГевгелијаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – Канцелариски материјали и тонери09-421/942 СЕДНИЦА 06.09.201703/2017 09-421-9.pdf
2017ООУ Партенија Зографски СкопјеВИМ-Д КОМПАНИ ДООЕЛ – СкопјеПостапка по член 17 од ЗЈН набавка на топол оброк09-416/742 СЕДНИЦА 06.09.2017  09-416-7.pdf