ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2019ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберколоза - СкопјеПАНТЕР ФАКС ОЛЕГ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на кислородни концентратори09-455/541 СЕДНИЦА 10.07.201904/2019 09-455-5-2019.pdf
2019ЈП Комунална хигиена СкопјеСИНПЕКС ДОО Битола Отворена постапка набавка на стоки – цистерни до 10 м3 09-451/741 СЕДНИЦА 10.07.201900377/2019 09-451-7-2019.pdf
2019ОЈУ Детска градинка Димче Мирчев ВелесВЕТЕРИНАР ДОО ГевгелијаОтворена постапка набавка на стоки – прехранбени производи 09-450/641 СЕДНИЦА 10.07.201902/2019 09-450-6-2019.pdf
2019ЈУДОДГ Вера Циривири Трена ШтипВИД-КОМЕРЦ ДООЕЛ ШтипОтворена постапка набавка на стоки – Набавка на прехрамбени производи за потребите на ЈУДОДГ Вера Циривири Трена Штип 09-449/641 СЕДНИЦА 10.07.201900918/2019 09-449-6-2019.pdf
2019ОЈУДГ АСТИБО ШтипВИД-КОМЕРЦ ДООЕЛ ШтипОтворена постапка набавка на стоки-прехрана 09-448/641 СЕДНИЦА 10.07.201900799/2019 09-448-6-2019.pdf
2019Општина Кичево ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ с. Длапкин Дол КичевоПоедноставена отворена постапка  набавка на работи - Изградба, реконструкција и санација на локални патишта, улици, тротоари и други јавни површини во Општина Кичево - со павер елементи (бекатон плочки) 09-446/841 СЕДНИЦА 10.07.201901552/2019 09-446-8-2019.pdf
2019ЈОУДГ Детска Радост ГевгелијаАНДРЕЈ КОМПАНИ ДОО ШтипНабавка со мала вредност  набавка на стоки – купување на друга опрема – детски кревети 09-441/741 СЕДНИЦА 10.07.201901702/2019 09-441-7-2019.pdf
2019ЈОУДГ Детска Радост ГевгелијаМЕБЕЛ ГОДИМЕНТО ДООЕЛ Прилеп Набавка со мала вредност  набавка на стоки – купување на друга опрема – детски кревети09-439/741 СЕДНИЦА 10.07.201901702/2019 09-439-7-2019.pdf
2019АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, СкопјеМИТ КОНТРОЛ ДООЕЛ Скопје Отворена постапка набавка на услуги – испитување и контрола на метал на ВП пароводи со проценка на преостанат век и подесување на обесувањето со демонтажа и монтажа на изолација за (РЕК Осломеј) 09-435/741 СЕДНИЦА 10.07.201902175/2019 09-435-7-2019.pdf
2019Управа за водење на матични книги - СкопјеАССЕКО СЕЕ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на услуги – набавка на софтвер 08-463/741 СЕДНИЦА 10.07.201900223/2019 08-463-7-2019.pdf
2019Управа за водење на матичните книгиАССЕКО СЕЕ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на услуги – Оддржување на софтвер за е-матичен регистар на Управа за водење на матичните книги08-462/641 СЕДНИЦА 10.07.201900225/2019 08-462-6-2019.pdf
2019Министерство за правда- Управа за извршување на санкцииШЕНЦИЈА ДОО Форли, Италија Отворена постапка набавка на работи – изградба на градежно-занатски работи во КПД Идризово, Општина Гази Баба, Скопје08-454/741 СЕДНИЦА 10.07.201905/2019 08-454-7-2019.pdf
2019ЈРП Македонска РадиотелевизијаТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДОО СкопјеНабавка од мала вредност  набавка на услуги - интернет услуги08-453/641 СЕДНИЦА 10.07.201902706/2019 08-453-6-2019.pdf
2019Министерство за правда- Управа за извршување на санкцииЖИКОЛ ДООЕЛ СтрумицаОтворена постапка набавка на работи – изградба на градежно-занатски работи во КПД Идризово, Општина Гази Баба, Скопје 08-447/741 СЕДНИЦА 10.07.201905/2019 08-447-7-2019.pdf
2019Јавна установа за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведениеСУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Набавка од мала вредност  набавка на стоки - набавка на гориво за службени возила за потребите на установата 08-445/441 СЕДНИЦА 10.07.201901511/2019 08-445-4-2019.pdf
2019Народна банка на Република Македонија ПРИМА ТИМ ДОО ОхридПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги - проценувач на недвижен имот 08-442-641 СЕДНИЦА 10.07.2019042/2019 08-442-6-2019.pdf
2019АД МЕПСО СкопјеТДА ТРЕЈД ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – гуми со монтажа, демонтажа и балансирање 08-434/941 СЕДНИЦА 10.07.201913/2019 08-434-9-2019.pdf
2019ЈЗУ Општа болница ПрилепТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ БМВ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на услуги - Изработка на елаборат за ризик на работни места 09-438/640 СЕДНИЦА 05.07.201901655/2019 09-438-6-2019.pdf
2019Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец ГостиварАД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СкопјеНабавка од мала вредност  набавка на услуги - осигурување на службените возила 09-433/740 СЕДНИЦА 05.07.201901287/2019 09-433-7-2019.pdf
2019ЈП Водовод и канализација - СкопјеЕУРОМАК-КОНТРОЛ ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на услуги – воведување на ISO 14001:2015 и интегрирање со постоечкиот ISO 9001:2015 09-430/640 СЕДНИЦА 05.07.201900460/2019 09-430-6-2019.pdf