ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2017АД Македонска пошта СкопјеМАН ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуга – Одржување на системи за греење на објекти на АД Македонска пошта Скопје на ниво на РМ08-566/653 СЕДНИЦА 15.11.201764/2017 08-566-6.pdf
2017ЈСП Скопје - Скопје и ЈСП Турс на договорниот орган ЈСП СКОПЈЕ СкопјеЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – осигурување од автомобилска одговорност и патници во градски, приградски и меѓународен сообраќај – ЈСП Скопје - Скопје и ЈСП Турс 09-562/953 СЕДНИЦА 15.11.2017123/2017 09-562-9.pdf
2017Јавно сообраќајно претпријатие СкопјеАЛБСИГ АД СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – за осигурување од автомобилска одговорност и патници во градски, приградски и меѓународен сообраќај ЈСП Скопје – Скопје и ЈСП ТУРС09-561/753 СЕДНИЦА 15.11.2017123/2017 09-561-7.pdf
2017ООУ Рајко Жинзифов – СкопјеВИМ-Д КОМПАНИ ДООЕЛ – СкопјеПостапка по член 17 од ЗЈН набавка на услуги за организирање на исхрана за учениците на ООУ Рајко Жинзифов – Скопје и ООУ „Св Климент Охридски“ Кисела Вода Скопје и тоа: дистрибуција на топол оброк (доручек, ручек)09-559/753 СЕДНИЦА 15.11.201707/2017 09-559-7.pdf
2017ЈУУДГС Здравко Цветковски - СкопјеМОРАВА КОМЕРЦ ТЕРЈД ДИАМ ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки-набавка на разни видови месо, риба и преработки од риба09-558/753 СЕДНИЦА 15.11.201720/2017 09-558-7.pdf
2017ЈУОДГ Мајски цвет Карпош, СкопјеТРИ - М ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на разни хранителни стоки09-557/953 СЕДНИЦА 15.11.201747/2017 09-557-9.pdf
2017ЈП Водовод и канализација СкопјеДУНА ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – хардверска мрежна и серверска опрема09-556/753 СЕДНИЦА 15.11.201750/2017 09-556-7.pdf
2017ЈЗУ Здравствен дом Скопје ЦО - СкопјеВИНОРА ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – медицинска опрема 09-555/753 СЕДНИЦА 15.11.201739/2017 09-555-7.pdf
2017ЈПКД Комуналец – СтрумицаРИС ХЕМ ДООЕЛ – СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – течен хлор-Cl2 за третман на вода за пиење 09-546/853 СЕДНИЦА 15.11.201718/2017 09-546-8.pdf
2017ЈЗУ Општа болница Борка Талески – ПрилепАВИЦЕНА ДОО – СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – реагенси за лабораторија08-560/653 СЕДНИЦА 15.11.201734/2017 08-560-6.pdf
2017Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје – РекторатСТЕРНА ДОО СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – информатичка опрема за потребите на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Руски центар08-552/953 СЕДНИЦА 15.11.201717/2017 08-552-9.pdf
2017Универзитет Св.Климент Охридски – Битола, Економски факултет – ПрилепИНФОТЕХНИКА ДООЕЛ – БитолаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – компатибилни тонери08-549/753 СЕДНИЦА 15.11.201716/2017 08-549-7.pdf
2017Универзитет Св.Климент Охридски – Битола, Економски факултет – ПрилепБИРОТЕХНИКА - МА ДОО – СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – компатибилни тонери08-547/753 СЕДНИЦА 15.11.201716/2017 08-547-7.pdf
2017ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија – СкопјеД-Р ПАНОВСКИ АД Скопје Отворена постапка набавка на стоки - лекови за потребите на ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија08-544/753 СЕДНИЦА 15.11.201700014/2017 08-544-7.pdf
2017Универзитет Св.Климент Охридски – Битола, Економски факултет – ПрилепСПРИНТ СОЛУШНС ДООЕЛ – СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – компатибилни тонери 08-543/953 СЕДНИЦА 15.11.201716/2017 08-543-9.pdf
2017АД ЕЛЕМ - Скопје, Подружница РЕК Битола, НовациМЗТ ФАМ ПРОИНГ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – мерен прибор за анализа на процес за ПЕ Термоелектрани, РЕК Битола08-535/652 СЕДНИЦА 08.11.201716-23/2017 08-535-6.pdf
2017ЈП Македонски шуми п.о – Скопје ДПТ КОННЕКТЕЛ МК ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – технички средства и прирачен алат за гасење на шумски пожари 09-551/752 СЕДНИЦА 08.11.201712-423/8/2017 09-551-7.pdf
2017ЈП Македонски шуми п.о.-СкопјеОНЕ.ВИП ДОО – СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – мобилна телефонија 09-550/752 СЕДНИЦА 08.11.201712-643/3/2017 09-550-7.pdf
2017ЈП Градски паркинг – СкопјеМСС МОБИЛЕН САНИТАРЕН СЕРВИС ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – склучување на рамковна спогодба со еден економски оператор за поставување, одржување и празнење на преносни тоалетни кабини на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП Градски паркинг Скопје09-545/652 СЕДНИЦА 08.11.201726/2017 09-545-6.pdf
2017Општина КавадарциГрупа понудувачи МЕТАЛ ВАТ ЕЛ ДООЕЛ Скопје и ЕЛЕКТРОМИИКИЦА ДООЕЛ с.Ајватовци, ИлинденПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – набавка на услуги за изработка и реализација на проект за украсување и декорирање по повод пречекот на новата 2018 година 09-542/1052 СЕДНИЦА 08.11.201797/2017 09-542-10.pdf