ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018ЈП СТРЕЖЕВО Битола Отворена постапка набавка на стоки - храна за производство на виножитна пастрмка09-565/645 СЕДНИЦА 14.09.201826/2018 09-565-6-2018.pdf
2018Општина Босилово – с.Босилово Отворена постапка набавка на услуги – превоз на ученици за општинските основни училишта за учебната 2018/2019 година09-559/645 СЕДНИЦА 14.09.201822/2018 09-559-6-2018.pdf
2018Општина ВасилевоСТРУМИЦА ЕКСПРЕС ДОО СтрумицаОтворена постапка набавка на услуги – превоз на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Василево и ООУ „Атанас Нивичански“ с. Нова Маала, Општина Василево за учебната 2018/2019 година 09-554/744 СЕДНИЦА 12.09.201816/2018 09-554-7-2018.pdf
2018Општина Кисела ВодаЗИМ СКОПЈЕ АД, Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – вршење на стручен надзор за изградба на објекти за потребите на општина Кисела Вода 09-553/744 СЕДНИЦА 12.09.201849/2018 09-553-7-2018.pdf
2018Град СкопјеМАГНУС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Отворена постапка набавка на услуги – одржување на јавно осветлување и градски часовници 09-547/1044 СЕДНИЦА 12.09.201893/2018 09-547-10-2018.pdf
2018Општина СтрумицаАСТРАИОН ТУРС ДОО Струмица Отворена постапка набавка на услуги – организирање на превоз на учениците од основните и средните училишта во општина Струмица за учебната 2018/2019 година и превоз на децата со посебни потреби во ОУ „САНДО МАСЕВ“ во учебната 2018/2019 09-544/1344 СЕДНИЦА 12.09.201828/2018 09-544-13-2018.pdf
2018ОСТУ Гостивар - ГостиварНАСИР ТУРИЗАМ АБДУЛАЌИМ ДООЕЛ ГостиварОтворена постапка набавка на услуги за организирање на превоз на ученици за Општинско Средното Техничко Училиште ОСТУ „Гостивар“ во општина Гостивар за учебната година 2018/2019)09-540/744 СЕДНИЦА 12.09.201805/2018 09-540-7-2018.pdf
2018Град СкопјеЕЛЕКТРОИЗГРАДБА ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – одржување на јавно осветлување и градски часовници09-538/1044 СЕДНИЦА 12.09.201893/2018 09-538-10-2018.pdf
2018Јавно сообраќајно претпријатие Скопје3 СТ ДООЕЛ Скопје Отворена постапка набавка на стоки – средство AUS32 за намалување на NOx (Воден раствор на уреа 32.5%)09-536/1044 СЕДНИЦА 12.09.201884/2018 09-536-10-2018.pdf
2018ЈКП Водовод БитолаХИДРОТЕРМА ДООЕЛ Куманово Отворена постапка набавка на стоки – алуминиум сулфат, калциум хидрооксид и полиелектролит 09-535/744 СЕДНИЦА 12.09.201840/2018 09-535-7-2018.pdf
2018ОЈУ детска градинка Димче Мирчев ВелесТРИ-М ТРЕЈД ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – зеленчук и овошје 09-527/744 СЕДНИЦА 12.09.201810/2018 09-527-7-2018.pdf
2018Министерство за внатрешни работиАЦТ! ДОО Скопје Постапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – услуги за годишна претплата за електронска збирка на важечки прописи 08-543/844 СЕДНИЦА 12.09.201818-022/2/2018 08-543-8-2018.pdf
2018Централен регистар на РМСТЕРНА ДОО Скопје Отворена постапка набавка на стоки – набавка на периферна компјутерска опрема 08-531/1044 СЕДНИЦА 12.09.20183/2018 08-531-10-2018.pdf
2018Општина ТетовоИР ТРАНС ДООЕЛ - Тетово   09-539/8   09-539-8-2018.pdf
2018Општина НеготиноМАРДОН Ѓорѓи ДООЕЛ НеготиноОтворена постапка набавка на услуги – превоз на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2018/2019 година 09-551/843 СЕДНИЦА 05.09.201808/2018 09-551-8-2018.pdf
2018Општина ТетовоИР ГРУП КОНСТРУКТ ДООЕЛ - ТетовоОтворена постапка набавка на работи – чистење на речни корита на р.Пена, г.Речица, м.Речица и река во Порој 09-539/743 СЕДНИЦА 05.09.201828/2018 09-539-7-2018.pdf
2018Јавно сообраќајно претпријатие Скопје3 СТ ДООЕЛ Скопје Отворена постапка набавка на стоки – моторно масло за автобуси 09-537/943 СЕДНИЦА 05.09.201863/2018 09-537-9-2018.pdf
2018Општина ТетовоХРЈ СИГНАЛС ДООЕЛ Гостивар Отворена постапка набавка на работи – одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација и паркинг системи 09-534/743 СЕДНИЦА 05.09.201825/2018 09-534-7-2018.pdf
2018ООУ Круме Кепески СкопјеУНИМЕРКАНТ КЕТЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеПостапка по член 17 од ЗЈН набавка на услуги за организирање на исхрана за учениците на ООУ Круме Кепески Скопје и тоа: топол оброк (доручек, ручек)09-532/743 СЕДНИЦА 05.09.20182/2018 09-532-7-2018.pdf
2018ОУ Св. Кирил и Методиј КочаниАВТО АТОМ ДОО КочаниОтворена постапка набавка на услуги – посебен превоз на ученици за учебната 2018/2019 година (групна делива набавка)09-522/643 СЕДНИЦА 05.09.201805-325/4/2018 09-522-6-2018.pdf