ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2019Влада на Република Македонија – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоАгенција за обезбедување имоти и лица ПИТОН ДОО ОхридЈавен повикКонцесии 10-18/83 СЕДНИЦА 18.01.2019  10-18-8-2019.pdf
2019ООУ Круме Волнароски Прилеп   набавка на услуги – превоз на вработени за потребите на ООУ „Круме Волнароски“ за 2019 година09-56/73 СЕДНИЦА 18.01.20198/2018 09-56-7-2019.pdf
2019ООУ Дедо Иљо Малешевски - БеровоТРИТЕРОЛ ДООЕЛ СтрумицаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – превоз на ученици 09-39/93 СЕДНИЦА 18.01.201905-583/2018 09-39-9-2019.pdf
2019Агенција за електронски комуникацииГрупа на понудувачи ИНФОСОФТ СИСТЕМС ДОО Скопје и ИБИС ИНСТРУМЕНТС ДОО Белград  набавка на стоки – Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет 08-19/73 СЕДНИЦА 18.01.201910/2018 08-19-7-2019.pdf
2019ЈЗУ Клиничка болница ТетовоМЕДИКАЛ АДВАНЦЕ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – машини за перење, сушење и пеглање08-26/7 71/2018 08-26-7-2019.pdf
2019Влада на Република Македонија – Министерство за земјоделство шумарство и водостопанствоФИШЛЕЈК ДООЕЛ Штип Концесииконцесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовно подрачје Дојранско езеро 10-21/52 СЕДНИЦА 15.01.2019  10-21-5-2019.pdf
2019ОСУ Ацо Русковски БеровоТРИТЕРОЛ ДООЕЛ СтрумицаОтворена постапка набавка на услуги – превоз на ученици 09-55/52 СЕДНИЦА 15.01.201905-693/2018 09-55-5-2019.pdf
2019ЈДГ 8ми МАРТ –СкопјеПриватна агенција за вработување СПИД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – отстапување на работници од агенција за привремени вработувања 09-30/62 СЕДНИЦА 15.01.201935/2018 09-30-6-2019.pdf
2019ЈДГ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ СкопјеПриватна агенција за вработување СПИД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – отстапување на работници од агенција за привремени вработувања 09-29/62 СЕДНИЦА 15.01.201939/2018 09-29-6-2019.pdf
2019ЈДГ 8ми МАРТ СкопјеАгенција за привремени вработувања КОНТАКТ БИЗНИС СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – отстапување на работници од агенција за привремени вработувања09-28/62 СЕДНИЦА 15.01.201935/2018 09-28-6-2019.pdf
2019ЈДГ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ СкопјеАгенција за привремени вработувања КОНТАКТ БИЗНИС СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – отстапување на работници од агенција за привремени вработувања 09-27/62 СЕДНИЦА 15.01.201939/2018 09-27-6-2019.pdf
2019Јавно сообраќајно претпријатие СкопјеКМП КОМЕРЦ ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – гумени балони за воздушно потпирање 09-20/72 СЕДНИЦА 15.01.2019184/2018 09-20-7-2019.pdf
2018ЈЗУ УК Трауматолгоија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар СкопјеНЕОКОР МЕДИКА ДОО Скопје  Технички дијалогнабавка на стоки – протези-импланти и коскен цемент спроведен08-47/52 СЕДНИЦА 15.01.201902-01/3610/7 08-47-5-2019.pdf
2019Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република МакедонијаКИБС АД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – дигитални сертификати 08-36/72 СЕДНИЦА 15.01.201905-12342/2018 08-36-7-2019.pdf
2019ЈЗУ Здравствен дом на Скопје СкопјеНЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ - СкопјеОтворена постапкаТехнички дијалогнабавка на стоки – набавка на медицинска опрема 08-35/62 СЕДНИЦА 15.01.201939/2018 08-35-6-2019.pdf
2019ЈЗУ Здравствен дом д-р Панче Караѓозов ШтипСЕРВИС ДАКА ДООЕЛ БитолаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – набавка на услуга за одржување и сервисирање на 2 (два) лифта на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов“ – Штип сместени во објектот на ЈЗУ лоциран на ул. „Христијан Карпош“ бр.1 во Штип, за период од една година 08-33/52 СЕДНИЦА 15.01.201914/2018 08-33-5-2019.pdf
2019Министерство за одбрана – сектор за логистикаГОЛД ИВА ДОО ГостиварОтворена постапка набавка на стоки – чаршав за кревет08-31/62 СЕДНИЦА 15.01.201918/3-550/4/2018 08-31-6-2019.pdf
2019ЈЗУ Клиничка болница ТетовоМЕДИКАЛ АДВАНЦЕ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – машини за перење, сушење и пеглање 08-26/52 СЕДНИЦА 15.01.201971/2018 08-26-5-2019.pdf
2019АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница РЕК Битола, НовациМИКРО МАК ДООЕЛ - БитолаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – набавка на услуга од сервисирање на потопни пумпи за ПЕ Термоелектрани, РЕК Битола 08-22/72 СЕДНИЦА 15.01.201916-190/2018 08-22-7-2019.pdf
2019Министерство за правда – Управа за извршување на санкцииЖИКОЛ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на работи – изведба на градежно-занатски работи во КПД Идризово, Општина Гази Баба – Скопје08-17/72 СЕДНИЦА 15.01.201918/2018 08-17-7-2019.pdf